קביעת תצורת המכשיר עבור סביבת הרשת שלך

התצורה של הרשת משתנה בהתאם לייעוד שלה. המכשיר תוכנן להתאים למספר מרבי של תצורות רשת, ומצויד במגוון טכנולוגיות. היעזר במנהל הרשת שלך וקבע תצורה שמתאימה לסביבת הרשת שלך.
6X94-00Y