קביעת תצורה של WINS

שירות Windows Internet Name Service ‏(WINS) הוא שירות זיהוי שמות שמשייך שם NetBIOS (שם של מחשב או מדפסת ברשת SMB) לכתובת IP. עליך לציין שרת WINS כדי להפעיל את שירות WINS.
כדי לקבוע הגדרות של שרת WINS, יש להגדיר שם NetBIOS ושם קבוצת עבודה. קביעת תצורה של SMB‏
הפונקציה אינה זמינה ברשת IPv6.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [WINS Settings].
4
לחץ על [Edit].
5
סמן את תיבת הסימון [WINS Resolution] וציין ההגדרות הדרושות.
[WINS Resolution]
סמן את תיבת הסימון כדי להשתמש ב-WINS לזיהוי שמות. כאשר אינך משתמש ב-WINS, נקה את תיבת הסימון.
[WINS Server Address]
הזן את כתובת ה-IP של שרת WINS.
אם כתובת ה-IP של שרת WINS התקבלה משרת DHCP, כתובת ה-IP שהתקבלה תקבל עדיפות על פני כתובת ה-IP שהוזנה בתיבת הטקסט [WINS Server Address].
6
לחץ על [OK].
7
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
בחירת הגדרות מלוח ההפעלה
ניתן לגשת להגדרות WINS גם מ-<Menu> במסךHome (בית). <WINS Settings>
6X94-015