הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת

כאשר רשת מתוכננת עם יתירות בקישוריות לרכזות מיתוג או גשרים מרובים, היא חייבת לכלול מנגנון שימנע ממנות ליצור לולאה. פתרון יעיל אחד הוא להגדיר את התפקיד של כל יציאת מיתוג. יחד עם זאת, ייתכן שעדיין יהיו הפרעות בתקשורת במשך כמה עשרות שניות, מיד לאחר שתשנה את האופן שבו התקני רשת מחוברים או תוסיף התקן חדש. אם אתה נתקל בבעיה זו, הגדר זמן המתנה לחיבור לרשת.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <Wait Time for Conn. at Startup‎>.
4
הזן את זמן ההמתנה הדרוש להתחלת תקשורת עם הרשת ולאחר מכן בחר <Apply>.
6X94-012