שינוי יחידת השידור המרבית

ברוב רשתות ה-Ethernet הגודל המרבי של מנה שניתן לשלוח הוא 1500 בתים. מנה היא 'גוש' של נתונים שאליו מתחלקים הנתונים המקוריים לפני השליחה. יחידת השידור המרבית (MTU) עלולה להשתנות בהתאם לרשת. שנה את הגדרות המכשיר אם יש צורך. למידע נוסף, צור קשר עם מנהל הרשת שלך.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <TCP/IP Settings>‏  <MTU Size>.
4
בחר את ה-MTU.
5
בחר <OK‎>.
6
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
6X94-011