הגדרת החיבור באמצעות מצב קוד PIN של WPS

אם הנתב האלחוטי תומך במצב קוד PIN של WPS, צור קוד PIN במכשיר ורשום את הקוד בהתקן הרשת.
אופן ההפעלה של הנתב האלחוטי עשוי להיות שונה בהתקנים שונים. לעזרה, עיין במדריכים של התקן הרשת שלך.
ממחשב
1
גש לנתב האלחוטי שלך מהמחשב ופתח את המסך להזנת קוד PIN של WPS.
למידע נוסף, עיין במדריכים של התקן הרשת שלך.
מלוח ההפעלה
2
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
3
בחר <Preferences>‏ <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
4
בחר <Wireless LAN Settings>.
אם תוצג ההודעה <Do you want to enable the wireless LAN?‎>, בחר <Yes>.
5
קרא את ההודעה שמוצגת ובחר <OK>.
6
בחר <WPS PIN Code Mode>.
7
בחר <Yes>.
קוד PIN נוצר ומוצג על המסך.
ממחשב
8
רשום את קוד ה-PIN שנוצר בנתב האלחוטי.
רשום את קוד ה-PIN במסך ההתקנה שהוצג בשלב 1.
יש לרשום את קוד ה-PIN במהלך 10 דקות לאחר הבחירה ב-<Yes> בשלב 7.
אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך ההתקנה
בחר <Close> וחזור לשלב 6.
מלוח ההפעלה
9
המתן עד שתוצג ההודעה <Connected.‎>.
10
בחר <Close>.
המתן מספר דקות בזמן שכתובת ה-IP ופריטים אחרים מוגדרים אוטומטית.
עוצמת אות
כאשר יותר מנתב אלחוטי אחד זמין לחיבור, המכשיר יתחבר להתקן עם האות החזק ביותר. עוצמת האות נמדדת באמצעות RSSI (חיווי עוצמת האות הנקלט).
ניתן גם להגדיר את כתובת ה-IP ידנית. הגדרת כתובות IP‏
כאשר המכשיר מחובר ל-LAN אלחוטי, סמל ה-Wi-Fi מוצג במסך Home (בית) או במסך התכונות הבסיסיות של כל פונקציה. מסכים בסיסיים
הפחתת צריכת החשמל
תוכל להגדיר שהמכשיר ייכנס ל-<Power Save Mode> בהתבסס על האותות של הנתב האלחוטי. <Power Save Mode>
אם כתובת ה-IP של המכשיר השתנתה
בסביבת DHCP, כתובת ה-IP של המכשיר עלולה להשתנות אוטומטית. אם הדבר קורה, החיבור ימשיך כל עוד המכשיר והמחשב הם חלק מאותה רשת משנה.
6X94-00C