Especificació de la mida i el tipus de paper a la safata multiús

La pantalla que es mostra aquí apareixerà quan es carregui paper a la safata multiús. Seguiu les instruccions en pantalla per especificar opcions que coincideixin amb la mida i el tipus de paper del paper carregat.
Si la pantalla que es mostra més amunt no apareix quan carregueu paper.
Si sempre carregueu el mateix paper a la safata multiús, podeu ometre les operacions d'ajust del paper desant la mida i el tipus de paper com a opció predeterminada. No obstant això, quan es desa l'opció predeterminada, la pantalla que es mostra més amunt no apareix. Per visualitzar la pantalla, seleccioneu <Especificar en carregar paper> (Desament de les opcions de paper predeterminades per a la safata multiús).
1
Seleccioneu la mida de paper.
Si no es mostra la mida del paper carregat, seleccioneu <Altres mides>.
En carregar paper d'una mida personalitzada
En carregar paper de mida A5
En l'orientació horitzontal, seleccioneu <A5>. En l'orientació vertical, seleccioneu <A5R>.
Orientació horitzontal
Orientació vertical
Quant a <Mida lliure>
Si us cal canviar amb freqüència el paper que s'ha de carregar, establiu l'opció en <Mida lliure>; d'aquesta manera es redueix el nombre de passos necessaris per canviar l'opció cada vegada. També és possible que es mostri un missatge d'error quan la configuració al controlador d'impressora sigui significativament diferent de la mida del paper carregat. <Acció cas diferència lliure mida paper>
2
Seleccioneu el tipus de paper.
Quant a <Lliure>
Si us cal canviar amb freqüència el paper que s'ha de carregar, establiu l'opció en <Lliure>; d'aquesta manera es redueix el nombre de passos necessaris per canviar l'opció cada vegada. Ara bé, tingueu present que aquesta opció permet que l'equip imprimeixi fins i tot si l'opció de tipus de paper del controlador de la impressora no coincideix amb el tipus de paper que realment s'ha carregat a l'equip.
Quan l'opció de tipus de paper del controlador de la impressora és [Automàtic], l'equip funciona de la mateixa manera que quan el tipus de paper és [Normal 1].
6X8Y-02F