Configuració de DNS

El DNS (Domain Name Service) proporciona un servei per a la resolució de noms que associa un nom d'amfitrió (o domini) amb una adreça IP. Configureu les opcions de DNS, mDNS o DHCP com calgui. heu de tenir en compte que les procediments per configurar DNS són diferents per a IPv4 i IPv6.
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Network Settings].
4
Configureu les opcions de DNS.
Configuració del DNS d'IPv4
1
Seleccioneu [IPv4 Settings] [Edit].
2
Configureu les opcions de DNS d'IPv4.
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Seleccioneu la casella per activar l'Opció 12 per obtenir el nom d'amfitrió del servidor DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Seleccioneu la casella per activar l'Opció 81 per actualitzar dinàmicament els registres de DNS mitjançant el servidor DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 6 per obtenir una adreça del servidor DNS del servidor DHCP.
[Acquire Domain Name]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 15 per obtenir un nom de domini del servidor DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 44 per obtenir una adreça del servidor WINS del servidor DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 70 per obtenir una adreça del servidor POP3 del servidor DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS secundari, si n'hi ha algun.
[Host Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom d'amfitrió de l'equip que s'ha de desar al servidor DNS.
[Domain Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom del domini al qual pertany l'equip, com ara "exemple.com".
[DNS Dynamic Update]
Seleccioneu aquesta casella per actualitzar dinàmicament els registres de DNS sempre que l'adreça IP de l'equip canviï. Quan especifiqueu l'interval entre actualitzacions, introduïu el temps en hores al quadre de text [DNS Dynamic Update Interval].
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
Adoptat per Bonjour, mDNS (DNS multidifusió) és un protocol per associar un nom d'amfitrió amb una adreça IP sense utilitzar DNS. Seleccioneu la casella per activar mDNS i introduïu el nom d'mDNS al quadre de text [mDNS Name].
3
Feu clic a [OK].
Configuració del DNS d'IPv6
1
Seleccioneu [IPv6 Settings] [Edit].
2
Configureu les opcions de DNS d'IPv6.
La casella [Use IPv6] s'ha de seleccionar per configurar les opcions. Establiment d'adreces IPv6
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 23 per obtenir una adreça del servidor DNS del servidor DHCP.
[Acquire Domain Name]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 24 per obtenir un nom de domini del servidor DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS. No es poden introduir adreces que comencin amb "ff" (o una adreça multidifusió).
[Secondary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS secundari, si n'hi ha algun. No es poden introduir adreces que comencin amb "ff" (o una adreça multidifusió).
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Seleccioneu la casella per utilitzar els mateixos noms d'amfitrió i domini que a IPv4.
[Host Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom d'amfitrió de l'equip que s'ha de desar al servidor DNS.
[Domain Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom del domini al qual pertany l'equip, com ara "exemple.com".
[DNS Dynamic Update]
Seleccioneu aquesta casella per actualitzar dinàmicament els registres de DNS sempre que l'adreça IP de l'equip canviï. Per especificar els tipus d'adreces que vulgueu desar al servidor DNS, seleccioneu la casella per a [Register Manual Address], [Register Stateful Address] o [Register Stateless Address]. Per especificar l'interval entre actualitzacions, introduïu el temps en hores al quadre de text [DNS Dynamic Update Interval].
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
Adoptat per Bonjour, mDNS (DNS multidifusió) és un protocol per associar un nom d'amfitrió amb una adreça IP sense utilitzar DNS. Seleccioneu aquesta casella per activar l'mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Seleccioneu la casella per utilitzar el mateix nom d'mDNS que a IPv4. Per establir un nom diferent, desmarqueu la casella i introduïu el nom d'mDNS al quadre de text [mDNS Name].
3
Feu clic a [OK].
5
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Selecció d'opcions des del tauler d'operacions
També es pot accedir a les opcions de DNS des de <Menú> a la pantalla Inici. <Opcions de DNS>
6X8Y-013