طرف جلو

سینی خروجی

کاغذ چاپ شده در سینی خروجی قرار می گیرد.

درگاه USB (برای اتصال دستگاه USB)

از این درگاه برای اتصال دستگاه حافظه USB شخص ثالث یا صفحه کلید USB استفاده می‌شود. اتصال دستگاه حافظه USB به شما کمک می‌کند داده را از دستگاه حافظه چاپ کنید.
چاپ از دستگاه حافظه USB (چاپ رسانه حافظه)

متوقف کننده کاغذ

زمانی که می خواهید مانع از افتادن کاغذها از سینی خروجی شوید متوقف کننده کاغذ را باز کنید.

دسته های بلند کردن

هنگام حمل دستگاه دسته های بلند کردن را نگه دارید. هنگام جابه‌جا کردن دستگاه، خودتان اقدام به حرکت دادن آن نکنید. به‌جای این کار، با نماینده مجاز محلی Canon تماس بگیرید.

کلید برق

دستگاه را روشن یا خاموش می کند. برای راه اندازی مجدد دستگاه، آن را خاموش کرده و برای روشن کردن مجدد آن حداقل 10 ثانیه صبر کنید.

درپوش جلو

هنگام تعویض کارتریج های تونر، درپوش جلو را باز کنید.
روش تعویض کارتریج تونر

کشوی کاغذ

نوع کاغذی را که اغلب استفاده می کنید در کشوی کاغذ قرار دهید. قرار دادن کاغذ درون کشوی کاغذ

سینی چندمنظوره

زمانی که می خواهید به طور موقت از نوع کاغذی استفاده کنید که با نوعی که در کشوی کاغذ بارگذاری می کنید فرق دارد، کاغذ را در سینی چند منظوره بارگذاری کنید. قرار دادن کاغذ در سینی چند منظوره

پانل عملیات

پانل عملیات شامل کلیدها از جمله کلید خانه، کلید Stop، یک نمایشگر و نشانگرهای وضعیت است. می توانید همه عملیات ها را انجام دهید و تنظیمات را از پانل عملیات مشخص کنید.
پانل عملیات
صفحات اصلی

شکاف‌های تهویه

هوا از داخل دستگاه بیرون می رود تا داخل دستگاه خنک شود. توجه داشته باشید قرار دادن اشیا در جلوی شکاف های تهویه می تواند مانع از تهویه شود.
6X93-01C