پانل عملیات

زاویه پانل عملیات قابل تنظیم است. آن را روی زاویه تنظیم کنید که بتوانید به راحتی پانل را مشاهده کنید. تنظیم زاویه

نمایشگر

می توانید روند عملیات دستگاه و وضعیت خطا را مشاهده کنید. نمایشگر یک پانل لمسی است، برای همین می توانید تنظیمات را از طریق لمس مستقیم صفحه تعیین کنید.
صفحات اصلی
عملیات اصلی

میزان صدا کلید

برای تنظیم میزان صدا فشار دهید. تنظیم صداها

کلید ذخیره کننده انرژی

برای قرار دادن دستگاه در حالت خواب فشار دهید. زمانی که دستگاه در حالت خواب باشد این کلید به رنگ سبز درمی آید. برای خروج از حالت خواب دوباره این کلید را فشار دهید. ورود به حالت خواب

نشانگر داده

هنگامی که یک عملیات مانند انتقال یا چاپ داده در حال انجام است، چشمک می زند. زمانی که اسناد در انتظار پردازش باشند، روشن می شود.

نشانگر خطا

زمانی که خطایی مانند گیر کردن کاغذ روی می دهد، چشمک می زند یا روشن می شود.

خانه کلید

برای نشان دادن صفحه Home فشار دهید، تا به منوی تنظیمات و عملکردهایی مانند چاپ رسانه حافظه و چاپ ایمن دسترسی داشته باشید.
صفحه Home‏
سفارشی سازی صفحه Home‏

کلید Stop

برای لغو چاپ و سایر عملیات ها فشار دهید.

علامت ‏‏NFC (ارتباط حوزه نزدیک)

همینطور می توانید از عملکردهایی مانند چاپ از طریق حرکت دادن یک دستگاه همراه با Canon PRINT Business نصب شده در آن در بالای این علامت نیز استفاده کنید. اتصال به دستگاه های همراه
تنظیم زاویه
زمانی که نمی توانید نمایشگر صفحه لمسی را مشاهده کنید، زاویه پانل عملیات را تنظیم کنید.
6X93-01K