قطعات و عملکرد آنها

این بخش قطعات دستگاه (بیرونی، طرف جلو و عقب و داخلی) و نحوه عملکرد آنها را توضیح می دهد. علاوه بر توضیح قطعات دستگاه استفاده شده برای این عملیات های اصلی مانند بارگذاری کاغذ و تعویض کارتریج های تونر، این بخش همینطور کلیدهای روی پانل عملیات و نمایشگر را نیز توضیح می دهد. نکات این بخش در مورد نحوه استفاده صحیح از دستگاه را مطالعه نمایید.
6X93-01A