تمیز کردن قطعه تثبیت

اگر قطعه تثبیت کثیف باشد، ممکن است مورد چاپی لکه دار شود. دو روش برای تمیزکاری قطعه تثبیت بسته به چگونگی لکه‌دار شدن کاغذ وجود دارد. ابتدا ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎ را اجرا کنید. اگر نتیجه نگرفتید، سپس <Clean Fixing Assembly> را امتحان کنید. توجه داشته باشید نمی توانید زمانی که دستگاه اسنادی منتظر چاپ دارد به تمیز کردن قطعه تثبیت بپردازید. برای تمیز کردن قطعه تثبیت، به A4 ساده یا کاغذ اندازه Letter نیاز دارید. در کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره قبل از انجام روش زیر کاغذ قرار دهید.بارگذاری کاغذ
قبل از تمیزکاری، مطمئن شوید که مقدار کافی در کارتریج تونر باقیمانده است. بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)

اگر حدود یک ساعت پس از تکمیل جلسه چاپ قبلی تمیزکاری انجام شود، تأثیرگذارتر خواهد بود.
همچنین، می‌توانید به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که تمیزکاری به‌طور خودکار با زمان‌بندی مؤثر انجام شود. <Auto Clean Fixing Assembly>
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance> را انتخاب کنید.
3
‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎ را انتخاب کنید.
4
بررسی کنید اندازه و نوع کاغذ نشان داده شده در صفحه در دستگاه بارگیری می‌شود و <OK> را انتخاب کنید.
5
<Start> را انتخاب کنید.
تمیز کردن شروع می‌شود. زمانی که پیامی ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند تمیز کردن کامل است، را برای برگشت به صفحه Home فشار دهید.
وقتی ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎ کامل شد، کاغذ سفیدی خارج می‌شود. اگر علائم بهبود پیدا نکردند، در این صورت <Clean Fixing Assembly> را انجام دهید.

Clean Fixing Assembly

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance> را انتخاب کنید.
3
<Clean Fixing Assembly> را انتخاب کنید.
4
بررسی کنید اندازه و نوع کاغذ نشان داده شده در صفحه در دستگاه بارگیری می‌شود و <OK> را انتخاب کنید.
5
<Start> را انتخاب کنید.
تمیز کردن شروع می شود. زمانی که پیامی ظاهر می شود و اعلام می کند تمیز کردن کامل است، را برای برگشت به صفحه Home فشار دهید.
زمانی که <Clean Fixing Assembly> کامل شود، یک صفحه با الگوی چاپ شده خارج می شود.
6X93-064