بارگذاری کاغذ

می توانید کاغذ را در کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره بارگذاری کنید. کاغذی را که معمولاً استفاده می کنید در کشوی کاغذ قرار دهید. کشوی کاغذ زمان استفاده از اسناد بزرگ کاغذی راحت است. زمانی که موقتاً از اندازه و نوع کاغذی استفاده می کنید که در کشوی کاغذ بارگذاری نمی شود از سینی چند منظوره استفاده کنید. برای اندازه ها و انواع کاغذ موجود به کاغذ موجود مراجعه کنید.
درباره کاغذ
نحوه بارگذاری کاغذ
پیکربندی تنظیمات برای کاغذ بارگذاری شده

اقدامات احتیاطی برای کاغذ

از انواع کاغذهای زیر استفاده نکنید:
ممکن است کاغذ گیر کند یا خطای چاپ روی دهد.
کاغذهای چین و چروک دار
کاغذ خمیده یا رول شده
کاغذ پاره
کاغذ مرطوب
کاغذ بسیار نازک
کاغذ زبر نازک
کاغذ چاپ شده با چاپگر انتقال حرارت
پشت کاغذ چاپ شده با چاپگر انتقال حرارت
کاغذ با بافت زیاد
کاغذ براق
نکاتی درباره استفاده از کاغذ
فقط از کاغذی استفاده کنید که به طور کامل با محیطی که دستگاه نصب شده مطابقت دارد. استفاده از کاغذی که تحت رطوبت یا دمای متفاوت نگهداری شده ممکن است موجب گیر کردن کاغذ یا کیفیت ضعیف چاپ شود.
استفاده و نگهداری از کاغذ
توصیه می شود به محض بیرون آوردن کاغذ از پوشش از آن استفاده کنید. کاغذی که بدون استفاده باقیمانده مانده باید با پوشش اصلی پوشانده شده و در سطح صافی نگه داشته شود.
کاغذ را در بسته بندی اصلی آن بپوشانید تا از مرطوب شدن یا خشک شدن کاغذ جلوگیری شود.
کاغذ را به صورتی نگه ندارید که موجب تاخوردگی آن شود.
کاغذ را به صورت عمودی نگه ندارید یا با حجم زیاد دسته بندی نکنید.
کاغذ را در مقابل نور مستقیم آفتاب، یا در مکانی که در معرض رطوبت، خشکی یا تغییرات زیاد در دما یا رطوبت می باشد قرار ندهید.
زمان چاپ روی کاغذی که جاذب رطوبت است
ممکن است از محل خروجی کاغذ بخار ساطع شود یا در اطراف ناحیه خروجی کاغذ قطره های آب تشکیل شود. این موارد که زمان ایجاد حرارت از ثابت شدن تونر بر روی کاغذ ایجاد می شود و در کاغذ رطوبت ایجاد می کند که به صورت بخار ساطع می شود غیرمعمول نیستند (بیشتر در دماهای پایین اتاق روی می دهد).

نگهداری کاغذ چاپ شده با دستگاه

زمان استفاده/ذخیره کاغذ چاپ شده با دستگاه، اقدامات احتیاطی زیر را دنبال کنید.

نحوه نگهداری کاغذ چاپ شده

روی سطح صافی نگه دارید.
همراه با موادی که از PVC (پلی وینیل کلرید) ساخته شده اند مانند پوشه های تمیز نگهداری نکنید. ممکن است تونر روان باشد و موجب چسبیدن کاغذ به مواد PVC شود.
دقت کنید کاغذ تا نخورد یا چروک نشود. ممکن است تونر جدا شود.
برای نگهداری طولانی مدت (دو سال یا بیشتر)، در کلاسور یا موارد مشابه نگهداری کنید.
زمانی که کاغذ برای مدت زمان زیادی نگهداری می شود، ممکن است تغییر رنگ دهد و چاپ هم تحت تأثیر تغییر رنگ قرار بگیرد.
در جایی که دما بسیار بالاست قرار ندهید.

اقدامات احتیاطی زمان استفاده از چسب

همیشه از چسب نامحلول استفاده کنید.
قبل از استفاده از چسب، با استفاده از یک نتیجه چاپ که به آن نیازی ندارید یک مورد بررسی انجام دهید.
زمانی که برگه های کاغذ دارای چسب را روی یکدیگر قرار می دهید، دقت کنید چسب کاملاً خشک باشد.
6X93-026