تغییر شماره های درگاه

درگاه ها نقاط پایانی برای ارتباط با سایر دستگاه ها هستند. معمولاً، شماره های درگاه معمولی برای پروتکل های اصلی استفاده می شوند اما دستگاه هایی که از این شماره های درگاه استفاده می کنند نسبت به حملات آسیب پذیرند چون این شماره های درگاه شناخته شده و معروف هستند. برای افزایش امنیت، ممکن است مدیر شبکه شماره های درگاه را تغییر دهد. زمانی که شماره درگاه تغییر کرده است۷ شماره جدید باید با دستگاه های ارتباطی مانند رایانه ها و سرورها به اشتراک گذاشته شود. تنظیمات شماره درگاه را در محیط شبکه مشخص کنید.
برای تغییر شماره درگاه برای سرور پراکسی، به تنظیم پراکسی مراجعه کنید.
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<TCP/IP Settings>‏  <Port Number Settings> را انتخاب کنید.
4
پروتکلی که می خواهید شماره درگاه آن را تغییر دهید انتخاب نمایید.
اطلاعات بیشتر درباره پروتکل ها
<LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> پیکربندی پروتکل های چاپ و عملکردهای WSD‏
<HTTP> غیرفعال کردن ارتباط HTTP‏
<POP3> دریافت فاکس های اینترنتی برای چاپ
<SNMP> بررسی و کنترل دستگاه با SNMP‏
<Multicast Discovery> بررسی دستگاه از سیستم های مدیریت دستگاه
5
شماره درگاه را وارد کنید و <Apply> را انتخاب نمایید.
6
<OK> را انتخاب کنید.
7
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
6X93-045