پیکربندی پروتکل های چاپ و عملکردهای WSD

پروتکل هایی را پیکربندی کنید که برای چاپ اسناد از یک رایانه شبکه استفاده می شوند.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
از صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings] کلیک کنید.
4
پروتکل های چاپ را پیکربندی کنید.
پیکربندی LPD یا RAW
1
[LPD Settings] یا [RAW Settings]‏  [Edit] را انتخاب کنید.
2
در صورت نیاز تنظیمات را پیکربندی کنید.
[Use LPD Printing]
کادر انتخاب را برای چاپ از طریق LPD علامت بزنید. زمانی که از چاپ LPD استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
[Use RAW Printing]
کادر انتخاب را برای چاپ از طریق RAW علامت بزنید. زمانی که از چاپ RAW استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
[RX Timeout]
مقداری را به عنوان زمان انتظار راه اندازی مجدد برای دریافت داده تنظیم کنید. اگر در زمان تنظیم شده، دریافت داده از سر گرفته نشد، چاپ لغو می شود.
3
روی [OK] کلیک کنید.
پیکربندی WSD
1
[WSD Settings]‏ [Edit] را انتخاب کنید.
2
در صورت نیاز تنظیمات را پیکربندی کنید.
[Use WSD Printing]
کادر انتخاب را برای چاپ از طریق WSD علامت بزنید. زمانی که از چاپ WSD استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
[Use WSD Browsing]
کادر انتخاب را برای دریافت اطلاعات مربوط به دستگاه از یک رایانه از طریق WSD علامت بزنید. این کادر انتخاب زمانی که کادر انتخاب [Use WSD Printing] علامت گذاری شود به طور خودکار علامت گذاری می شود.
[Use Multicast Discovery]
کادر انتخاب را برای تنظیم دستگاه علامت بزنید تا به پیام های اکتشاف چندتایی پاسخ دهد. اگر کادر انتخاب پاک شود، دستگاه در حالت خواب باقی می ماند حتی زمانی که پیام های اکتشاف چندتایی در شبکه جاری باشند.
3
روی [OK] کلیک کنید.
5
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
انتخاب تنظیمات از پانل عملیات
همچنین می توان به تنظیمات LPD،‏ RAW و WSD در <Menu> در صفحه Home دسترسی پیدا کرد.
<LPD Settings>
<RAW Settings>
<WSD Settings>
تنظیم دستگاه های شبکه WSD
دستگاه‌های شبکه WSD از پوشه چاپگر قابل اضافه شدن است. پوشه چاپگر (نمایش پوشه چاپگر) را باز کنید  روی [افزودن یک دستگاه] یا [افزودن یک چاپگر] کلیک کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه نصب درایور برای شبکه WSD، به دفترچه راهنمای درایورهای مربوطه در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
برای تغییر شماره درگاه
از همان شماره درگاهی که برای دستگاه و رایانه استفاده می شود باید برای پروتکل های چاپ هم استفاده شود.
پیکربندی درگاه های چاپگر
تغییر شماره های درگاه
6X93-00U