اتصال از طریق روتر LAN بی سیم (اتصال LAN)

اگر روتر LAN بی سیم به شبکه متصل به دستگاه وصل باشد، می توانید از طریق روتر LAN بی سیم به همان روش اتصال برای رایانه، با دستگاه همراه ارتباط برقرار کنید. برای اطلاعات درباره نحوه اتصال دستگاه همراه به روتر LAN بی سیم خود، به دفترچه دستورالعمل دستگاه های شبکه مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید. از طریق LAN بی سیم یا سیم دار، دستگاه را به روتر وصل کنید. تنظیم محیط شبکه
برای انجام روش‌های زیر، از آدرس IPv4 استفاده کنید. تنظیم آدرس IPv4‏
<LAN Connection> را انتخاب کنید و روش را ادامه دهید، اگر صفحه <Direct Connection> بعد از انتخاب <Mobile Portal> در روش زیر نشان داده شد.
برای کسب اطلاعات مربوط به سیستم عامل‌های سازگار با Canon PRINT Business، روش تنظیم دقیق و روش کارکرد، لطفاً به راهنمای برنامه یا وب‌سایت Canon مراجعه کنید (https://global.canon/gomp/).

اتصال به صورت دستی

1
<Mobile Portal> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
از دستگاه همراه به آدرس IP که روی صفحه ظاهر می شود وصل شوید.

اتصال با استفاده از کد QR

1
<Mobile Portal> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<QR Code> را انتخاب کنید.
3
Canon PRINT Business را در دستگاه همراه راه اندازی کنید. استفاده از دستگاه از طریق برنامه ها
4
کد QR نشان داده شده بر روی صفحه را با استفاده از دستگاه همراه بخوانید.

اتصال با استفاده از NFC (‏Android)

قبل از استفاده از NFC، بررسی کنید آیا <Use NFC> بر روی <On> تنظیم است. ‎<Use NFC>‎
1
Canon PRINT Business را در دستگاه همراه راه اندازی کنید. استفاده از دستگاه از طریق برنامه ها
2
تنظیمات NFC دستگاه همراه را فعال کنید.
3
دستگاه همراه را نزدیک علامت NFC دستگاه قرار دهید. پانل عملیات
6X93-03C