<Common>

همه موارد مربوط به تنظیمات مشترک برای هر عملکرد با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.
ستاره ها (*)
تنظیمات علامت گذاری شده با (*) ممکن است بسته به مدلی که استفاده می کنید، گزینه ها یا سایر موارد تنظیم نشان داده نشوند.

<Paper Feed Settings>

تنظیمات تغذیه کاغذ را پیکربندی کنید.
<Paper Source Auto Selection>
ویژگی انتخاب خودکار کشو برای منابع کاغذ را فعال یا غیرفعال کنید. اگر زمان چاپ اسناد، انتخاب خودکار کشو بر روی <On> تنظیم شود، دستگاه به طور خودکار منبع کاغذی را انتخاب می کند که با اندازه کاغذ مناسب بارگذاری شده است. همینطور زمانی که کاغذ تمام شود، این تنظیم با تغییر از این منبع کاغذ به منبع دیگری که با همین اندازه کاغذ بارگذاری شده، چاپ متوالی را فعال می کند. انتخاب خودکار یک منبع کاغذ مناسب برای هر عملکرد
<Printer>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
<Receive>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
<Other>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
<Switch Paper Feed Method>
زمانی که سندی را روی کاغذ دارای آرم چاپ می کنید این تنظیم را مشخص کنید. برای استفاده کلی، جهت چاپ روی کاغذ دارای آرم، لازم است بسته به اینکه چاپ یک طرفه یا دو طرفه انجام می دهید نحوه قرار گرفتن کاغذ بارگذاری شده در منبع کاغذ را تغییر دهید. با اینحال، اگر تنظیمات را به <Print Side Priority> تغییر دهید، برای چاپ یک طرفه و همینطور چاپ دو طرفه فقط می توانید کاغذ را به صورتی بارگذاری کنید که طرف آرم دار آن رو به پایین باشد. برای اطلاعات بیشتر، به بارگذاری کاغذ از قبل چاپ شده مراجعه کنید.
<Multi-Purpose Tray>
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
<Drawer 1>
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
‎<Drawer 2>‎ *
<Speed Priority>
<Print Side Priority>

<Print Settings>

تنظیمات مربوط به عملیات چاپ را پیکربندی کنید.
<Auto Delete Suspended Jobs>
می‌توانید به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که اگر به‌خاطر خطا چاپ کاری در دستگاه متوقف شد، آن کار به‌طور خودکار پس از دوره زمانی مشخص حذف شود.
<Set This Function>
<Off>
<On>
<Set Time>
0 تا 5 تا 240 (min.)
6X93-05H