پیکربندی SMB

انسداد پیام سرور (SMB) پروتکلی برای اشتراک منابع مانند فایل ها و چاپگرها در بین چند دستگاه در شبکه است. لازم است از آن برای پیکربندی دستگاه به عنوان یک چاپگر به اشتراک گذاشته شده در یک شبکه SMB استفاده کنید. بسته به شبکه، ممکن است لازم باشد نام NetBIOS و نام گروه کاری را تنظیم کنید.
نام NetBIOS
در شبکه Windows که از NetBIOS استفاده می کند، نام های NetBIOS برای تعیین رایانه های متصل به شبکه و همینطور برای اشتراک فایل و دیگر سرویس های شبکه استفاده می شود. بیشتر رایانه ها از نام رایانه به عنوان نام NetBIOS استفاده می کنند.
نام گروه کاری
نام گروه کاری نامی برای گروه بندی چند رایانه است تا عملکردهای شبکه اصلی مانند اشتراک فایل، در یک شبکه Windows موجود باشد. برای تعیین گروهی که دستگاه به ان تعلق دارد، نام گروه کاری را مشخص کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
از صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Network Settings]‏  [SMB Settings] را انتخاب کنید.
4
روی [Edit] کلیک کنید.
5
تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
[NetBIOS Name]
نویسه های عددی حرفی برای نام NetBIOS دستگاه را وارد کنید.
[Workgroup Name]
نویسه های عددی حرفی برای نام گروه کاری که دستگاه به آن تعلق دارد را وارد کنید.
نام های NetBIOS یا نام های گروه کاری که با ستاره شروع می شوند (*) در سرور WINS قابل ثبت نیستند.
6
روی [OK] کلیک کنید.
7
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
6X93-014