پیکربندی WINS

سرویس نام اینترنت Windows ‏(WINS) یک سرویس تشخیص نام است که یک نام NetBIOS (نام رایانه یا چاپگر در یک شبکه SMB) به یک آدرس IP اختصاص می دهد. برای فعال کردن WINS، باید سرور WINS را مشخص کنید.
برای تعیین تنظیمات سرور WINS، لازم است نام NetBIOS و نام گروه کاری تنظیم شوند. پیکربندی SMB‏
عملکرد در شبکه IPv6 موجود نیست.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
از صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Network Settings]‏  [WINS Settings] را انتخاب کنید.
4
روی [Edit] کلیک کنید.
5
کادر انتخاب [WINS Resolution] را علامت بزنید و تنظیمات لازم را مشخص کنید.
[WINS Resolution]
کادر انتخاب را برای استفاده از WINS برای تشخیص نام علامت بزنید. زمانی که از WINS استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
[WINS Server Address]
آدرس IP سرور WINS را وارد کنید.
اگر آدرس IP سرور WINS از یک سرور DHCP دریافت می شود، آدرس IP دریافتی موجب لغو شدن آدرس IP می شود که در کادر انتخاب [WINS Server Address] وارد شده است.
6
روی [OK] کلیک کنید.
7
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
انتخاب تنظیمات از پانل عملیات
تنظیمات WINS از <Menu>در صفحه Home هم قابل دسترسی است. <WINS Settings>
6X93-015