تنظیم اتصال با استفاده از حالت کد PIN‏ WPS

اگر روتر بی سیم شما از حالت کد PIN‏ WPS پشتیبانی می کند، یک کد PIN برای دستگاه ایجاد کرده و کد را در دستگاه شبکه ثبت کنید.
نحوه راه اندازی روتر بی سیم در هر دستگاهی فرق دارد. برای راهنمایی به دفترچه راهنمای دستگاه شبکه مراجعه کنید.
از رایانه
1
از رایانه به روتر بی سیم خود دسترسی داشته باشید و صفحه را برای ورود کد PIN‏ WPS نشان دهید.
برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای دستگاه شبکه مراجعه کنید.
از پانل عملیات
2
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
3
<Preferences>‏ <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
4
<Wireless LAN Settings> را انتخاب کنید.
اگر پیام <Do you want to enable the wireless LAN?‎> نشان داده شد، <Yes> را انتخاب کنید.
5
پیام ظاهر شده را بخوانید، و <OK> را انتخاب کنید.
6
<WPS PIN Code Mode> را انتخاب کنید.
7
<Yes> را انتخاب کنید.
کد PIN ایجاد شده و روی نمایشگر نشان داده می شود.
از رایانه
8
کد PIN ایجاد شده در روتر بی سیم ثبت می شود.
کد PIN را در صفحه تنظیمی که در مرحله 1 نشان داده می شود ثبت کنید.
بعد از انتخاب <Yes> در مرحله 7، کد PIN باید ظرف 10 دقیقه ثبت شود.
اگر پیام خطایی در مدت تنظیم نشان داده شد
گزینه <Close> را انتخاب و به مرحله 6 برگردید.
از پانل عملیات
9
منتظر بمانید تا پیام <Connected.‎> نشان داده شود.
10
<Close> را انتخاب کنید.
چند دقیقه منتظر بمانید تا آدرس IP و موارد دیگر به طور خودکار تنظیم شوند.
قدرت سیگنال
زمانی که بیشتر از یک روتر بی سیم برای اتصال موجود است، دستگاه با قوی ترین سیگنال به دستگاه وصل می شود. قدرت سیگنال با استفاده از RSSI (نشانگر قدرت سیگنال دریافتی) اندازه گیری می شود.
می توانید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیم آدرس IP‏
زمانی که دستگاه به LAN بی سیم وصل شود، نماد Wi-Fi در صفحه Home یا Basic Features screen هر عملکرد نشان داده می شود. صفحات اصلی
کاهش مصرف برق
می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا بر اساس سیگنال های ساطع شده از روتر بی سیم وارد <Power Save Mode> شود. <Power Save Mode>
اگر آدرس IP دستگاه تغییر کرده باشد
در یک محیط DHCP، ممکن است آدرس IP دستگاه به طور خودکار تغییر کند. در این صورت، تا زمانی که دستگاه و رایانه به شبکه فرعی مشابهی تعلق داشته باشند، اتصال باقی می ماند.
6X93-00C