Interneta faksa ziņojumu sūtīšana

1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Norādiet adresātu faksa pamatfunkciju ekrānā.  Skenēšanas pamatfunkciju ekrāns
Adresātu norādīšana no adrešu grāmatas
Adresātu norādīšana, izmantojot viena skāriena pogas
Adresātu ievadīšana manuāli
Adresātu norādīšana LDAP serverī
Mainīt var tikai adresātus no <Dati>, kas norādīti, izmantojot Jauns adresāts iespēju un adresātus no LDAP servera.
Ja serveriekārta veic sistēmas administratora informācijas iestatījumus, serveriekārtas un klienta iekārta savstarpējā autentifikācija notiek, kamēr klienta iekārta iegūst attālo adrešu grāmatu/viena skāriena pogas. Autentifikācija notiek, salīdzinot serveriekārtā un klienta iekārtā iestatītos sistēmas administratora ID un sistēmas administratora PIN. Sistēmas administratora ID un PIN nomaiņa
Attālās adrešu grāmatas/viena kāriena pogu pieejamība ir atkarīga no serveriekārtas un klienta iekārtas sistēmas administratora informācijas iestatījumiem, kā parādīts zemāk.
Serveriekārtai veicot sistēmas administratora informācijas iestatījumus
Klienta iekārtai veicot sistēmas administratora informācijas iestatījumus
Serveriekārtas un klienta iekārtas sistēmas administratora ID un sistēmas PIN sakrīt
Var izmantot attālo adrešu grāmatu/viena skāriena pogas
Veic darbību
Veic darbību
Sakrīt
Nesakrīt
Neveic darbību
-
Neveic darbību
Veic darbību
-
Neveic darbību
-
4
Nospiediet <Opcijas> un norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus.
Detalizētu informāciju skatiet norādītajās vietās.
Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
Skaidra skenēšana
Efektīva skenēšana
Noderīgas skenēšanas funkcijas
5
Nospiediet pogu .
Oriģināli tiek skenēti, un sākas sūtīšana.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet <Atcelt> vai   <Jā>.
Ja tiek rādīts paziņojums<Nospiediet taustiņu [Sākt], lai skenētu nāk. oriģinālu.>
Lai atceltu sūtīšanu, nospiediet <Uz stat. pārr.> , atlasiet dokumentu  <Atcelt> <Jā>.
Kopējā norādīto adresātu skaita pārbaudīšana
Norādīto adresātu kopējais skaits ir attēlots ekrāna augšdaļā. Tādējādi var pārliecināties, ka adresātu skaits ir pareizs, pirms sūtīšanas.
Sūtīšana ar sūtītāja informāciju
Dokumentus var sūtīt, norādot sūtītāja vārdu un i-faksa adresi. <SŪT termināļa ID>
Nosūtīto dokumentu statusu pārbaude
Ekrānā <Stat.pārraudz.> var pārbaudīt nosūtīto dokumentu statusu. No šī ekrāna pēc statusa pārbaudes ir iespējams faksa dokumentu sūtīt atkāroti vai atcelt sūtīšanu. Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Ja <Rādīt paziņojumu, kad darbs tiek akceptēts> ir iestatīts kā <Iesl.>, ekrāns Stat.pārraudz.> ir apskatāms no nākamā ekrāna, kas tiek parādīts pēc sūtīta dokumenta saņemšanas. <Rādīt paziņojumu, kad darbs tiek akceptēts>
Sūtīšanas rezultātu atskaites drukāšana
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiežot <Opcijas>  <SŪT rezultātu atskaite>, var iestatīt automātisku sūtīšanas rezultātu atskaites drukāšanu. Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Lai to iestatītu katram uzdevumam no sadaļas <Opcijas>, ir jāaizvēlas <Tikai kļūdas gadījumā> vai <Izsl.> sadaļā <SŪT rezultātu atskaite>, tad jāiestata iespēja <Atļaut druk. no ekrāna Opcijas> kā <Iesl.>.
Failu droša nosūtīšana
Izmantojot TLS saziņu, var sūtīt šifrētus failus. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
PADOMI
Skenēto attēlu pārbaude pirms sūtīšanas
Skenētos attēlus pirms sūtīšanas var pārbaudīt priekšskatījuma ekrānā. Skenēto oriģinālu pārbaude pirms sūtīšanas/saglabāšanas (Priekšskatījums)
Bieži izmantotu iestatījumu reģistrēšana
Bieži izmantotus adresātus un skenēšanas iestatījumus var apvienot vienā pogā ērtākai izmantošanai turpmāk. Nospiežot reģistrēto pogu oriģinālu skenēšanas laikā, var ātri pabeigt iestatījumu ievadīšanu. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
6W25-05S