<Justere bildekvalitet>

Denne delen beskriver hvordan du justerer bildekvalitet for kopiering og utskrift.
<Auto graderingsjustering>
  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis graderingen av utskriften er vesentlig forskjellig fra originaldokumentet, vil denne korreksjonen justere utskriften slik at den passer bedre sammen med originaldokumentet. Justere graderinger
<Korrigere tetthet>
  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis utskriftens tetthet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, justerer dette skannetettheten nærmere originalen. Justere tettheten
<Finjustere zoom>
  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis størrelsen på det kopierte bildet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, utføres finjustering slik at utskriften passer bedre til størrelsen på originaldokumentet. Justere bildestørrelsen
<Modus for forhindring av uskarpt bilde>
  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Angi denne modusen når det oppstår bildesløring (når bildet er blekt eller flekket) i miljøer med høy temperatur og fuktighet. Redusere bildesløring i miljøer med høy fuktighet og høy produktivitet
<Prod./bildekval. prioritet for pressvalse for fiks.>
  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Angi utskriftsoperasjonen når trykkvalsen for fiksering har høy temperatur. Angi utskriftsoperasjonen når trykkvalsen for fiksering har høy temperatur.
<Produktivitet/bildekvalitetprioritet for rotert levering>
  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Angi utskriftsoperasjonen når utskriften roteres. Angi utskriftsoperasjonen når utskriften roteres.
6W27-0F6