Forberedelser som kreves før bruk

Sett opp maskinen i rekkefølge fra trinn 1 til 4. For mer informasjon kan du klikke på en kobling for å vise de tilsvarende sidene. For å bruke maskinen trygt må du samtidig bekrefte Forhindre uautorisert tilgang.
Trinn 1
Trinn 2
Sett opp nettverksmiljøet som ikke er inkludert i installasjonsveiledningen. Hvis du ikke starter installasjonsveiledningen, kan du starte konfigureringen fra denne prosedyren.
Trinn 3
Trinn 4
TIPS
Stille inn fra Fjernkontroll
Når du fullfører oppsettet for nettverksmiljøet, kan du konfigurere maskinen fra det eksterne brukergrensesnittet på en effektiv måte. Starte Fjernkontroll
Sparer konfigureringstid ved å importere data fra andre maskiner
Hvis du har noen annen Canon-multifunksjonsskriver og lagrer (eksporterer) de registrerte installasjonsdataene til en datamaskin på forhånd, kan oppsettinnhold som adressebok og innstilling av papirtype, øyeblikkelig brukes ved å importere dem til maskinen. Importere/eksportere innstillingsdata
6W27-001