Sette opp ved bruk av installasjonsveiledningen

Når maskinen slås PÅ for første gang (Slå på maskinen), starter innledende installasjon av maskinen automatisk. Du kan justere det grunnleggende oppsettet som er nødvendig for å bruke maskinen. Konfigurer grunnleggende oppsett i samsvar med hvert skjermbilde, eller klikk på en kobling for å vise den tilhørende siden og se detaljer.
Trinn 1
Spesifiser språk og tastaturoppsett.
Velg språket som skal vises på skjermene. Avhengig av språket kan du endre oppsettet på tastaturet som vises for å skrive inn tegn.
Trinn 2
Kontroller papirinnstillingene.
Kontroller at papiret som er lagt i skuffene, er spesifisert på riktig måte.
Hvis du ikke er logget inn som administrator, fortsetter du til trinn 10.
Trinn 3
Logg på som administrator.
Foreta en autentisert innlogging for å konfigurere innstillingene som krever administratorrettigheter.
Du kan hoppe over innstillingene som krever administratorrettigheter og gå videre til neste trinn ved å trykke på <Hopp over>. I dette tilfellet fortsetter du til trinn 10.
Trinn 4
Angi innstillingene for brukergodkjenning.
For å forbedre maskinens sikkerhet bruker du maskinen under et system som bruker brukerautentisering.
Denne maskinen er innstilt til å bruke brukergodkjenning som påloggingstjeneste. Hvis du vl ha mer informasjon, kan du se Konfigurere innstillingene for personlig godkjenningsstyring.
Trinn 5
Angi dato og klokkeslett.
Angi dato og klokkeslett for maskinen.
Trinn 6
Angi IP-adressen.
Spesifiser innstillingene for nettverkstilkobling.
Trinn 7
Angi DNS-innstillingen.
Spesifiser DNS-serveradressen, DNS-vertsnavnet og DNS-domenenavnet.
Trinn 8
Angi Proxy-innstillingene.
Angi de nødvendige innstillingene for å bruke proxy.
Trinn 9
Angi faksinnstillingene.
Angi de nødvendige innstillingene for å bruke faksfunksjonen.
Hvis tilleggsproduktet som kreves for faksing (Systemvalg), ikke er installert, går du videre til trinn 10.
Trinn 10
Utfør den automatiske graderingsjusteringen.
Juster graderingen for å skrive ut tydelig.
Prosedyren varierer avhengig av maskinen. Hvis du vil ha informasjon om automatisk graderingsjustering, kan du se Justere graderinger.
Trinn 11
Skriv ut en rapport.
Du kan skrive ut nettverksbrukerlisten, fakse brukerdatalisten og justert verdiliste.
Trinn 12
Fullfør installasjonsveiledningen.
Når du er ferdig med installasjonsveiledningen, må du starte maskinen på nytt for å bruke de angitte innstillingene.
Hvis du ikke bruker installasjonsveiledningen, trykker du på <Slutt oppst.guide> i trinn 1.
Du kan trykke på  for å spesifisere innstillinger konfigurert i løpet av installasjonsveiledningen på et senere tidspunkt (unntatt <Tonerblanding>).

Starte installasjonsveiledningen senere

Installasjonsveiledningen kan ikke startes i følgende tilfeller.
Hvis brukerautentisering eller avdelings-ID-godkjenning er angitt.
Hvis avdelings-ID-autentisering er angitt.
Hvis godkjenningen med et kort utføres.
  <Styringsinnstillinger> <Lisens/annen> <Start Oppsettsguide> <Start>
Hvis du starter installasjonsveiledningen senere og logger deg på som administrator, vises ikke trinn 3. Fortsett til trinn 4.
6W27-003