Angi en IPv6-adresse

Følgende er typer IPv6-adresser. Registrer som nødvendig. Opptil fire statløse adresser kan registreres. Gjennomfør en tilkoblingstest ved behov.
Type
Forklaring
Koble lokal adresse
Adresser som bare kan brukes i samme lenke og som opprettes automatisk uten å angi noe. Kan ikke brukes utenfor ruteren.
Stateless-adresse
Adresser som opprettes automatisk på grunnlag av prefikset varslet av en ruter og MAC-adressen til maskinen, selv i et miljø uten DHCP-server.
Manuell adresse
Adresser som angis manuelt. Prefikslengde og en standard ruteradresse er spesifisert.
Stateful-adresse
Adresser som er anskaffet fra DHCP-serveren.
 

Angi en IPv6-adresse

1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>   <TCP/IP-innstillinger>  <IPv6 innstillinger>.
3
Trykk på <Bruk IPv6>  <På>   <OK> for å aktivere IPv6-innstillinger.
4
Angi en IP-adresse.
Angi en IPv6-adresse i henhold til ditt miljø og formål.
Angi en statløs adresse
1
Trykk på <Stateless adresseinnstillinger>.
2
Trykk på <På>  <OK>.
Angi en manuell adresse
1
Trykk på <Manuelle adresseinnstillinger>.
2
Trykk på <På> i <Bruk manuell adresse> og utfør de nødvendige innstillingene.
 <Bruk manuell adresse>
Trykk på <På>.
 <Manuell adresse>
Trykk på <Manuell adresse>-knappen og angi en adresse. Følgende adresser kan ikke brukes:
Adresser som begynner med «ff» (multikastadresse)
Adresser som kun består av «0»
Ipv4-kompatible adresser (Ipv6-adresser der de øvre 96 biter er «0» med en IPv4-adresse som finnes i de nedre 32 biter)
Ipv4-kartlagte adresser (Ipv6-adresser der de øvre 96 biter er «0:0:0:0:ffff:» med en IPv4-adresse som finnes i de nedre 32 biter)
 <Prefiks lengde>
Lengden på nettverksadressedelen kan endres.
 <Standard ruteradresse>
Trykk på <Standard ruteradresse> og angi en adresse. Følgende adresser kan ikke brukes:
Adresser som begynner med «ff» (multikastadresse).
Adresser som kun består av «0»
Hvis du ikke angir en adresse, lar du kolonnen være tom.
Angi en stateful-adresse
1
Trykk på <Bruk DHCPv6>.
2
Trykk på <På>  <OK>.
Trykk på <På> på <Hent bare prefiks for Stateful-adresse> for å hente bare første halvdel av den fullstendige adressen fra DHCP-serveren ved hjelp av DHCPv6. <Hent bare prefiks for Stateful-adresse>
5
Trykk på   <Ja>.

Gjennomføre en tilkoblingstest for en IPv6-adresse

Når maskinen er riktig tilkoblet, kan påloggingsskjermbildet for fjernkontrollen vises fra en datamaskin (Starte Fjernkontroll). Hvis du ikke har en datamaskin som skal sjekke den, må du bekrefte om en riktig tilkobling er fullført med følgende trinn.
  <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <IPv6 innstillinger>  <PING kommando>  Tast inn adressen til andre enheter i bruk eller vertsnavnet  <Start>
Når maskinen er koblet riktig til, vises meldingen <Respons fra verten.>.
Selv om IP-adresser er riktig angitt, er kanskje ikke maskinen koblet til nettverket hvis maskinen er koblet til en svitsjehub. I dette tilfellet kan du utsette tidspunktet for maskinens kommunikasjonsstart og prøve å opprette en forbindelse igjen. Angi ventetiden når man kobler til et nettverk
6W27-00R