Trimiterea faxurilor prin Internet

1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare.  Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
Specificarea destinaţiilor din Agendă
Specificarea destinaţiilor de la butoanele rapide
Introducerea manuală a destinaţiilor
Specificarea destinaţiilor în serverul LDAP
Puteţi să modificaţi numai destinaţiile din <Detalii>, care sunt specificate utilizând Destinaţia nouă şi destinaţiile obţinute prin intermediul unui server LDAP.
Dacă aparatul server efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem, autentificarea dintre aparatul server şi aparatul client se efectuează în timp ce aparatul client obţine Agenda/butoanele rapide de la distanţă. Autentificarea se efectuează prin potrivirea valorilor ID administrator sistem şi PIN administrator sistem setate de aparatul server şi de aparatul client. Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
Disponibilitatea Agendei/butoanelor rapide de la distanţă depinde de starea setărilor de informaţii pentru Administrator sistem existente pentru aparatul server şi aparatul client, după cum se vede mai jos.
Când aparatul server efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem
Când aparatul client efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem
Valorile ID Administrator sistem şi PIN sistem pentru aparatul server şi aparatul client se potrivesc
Se poate utiliza Agenda/butonul rapid de la distanţă
Efectuează
Efectuează
Se potrivesc
Da
Nu se potrivesc
Nu
Nu efectuează
-
Nu
Nu efectuează
Efectuează
-
Da
Nu efectuează
-
Da
4
Apăsaţi <Opţiuni> şi specificaţi setările de scanare după caz.
Consultaţi cele ce urmează pentru detalii.
Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale
Scanarea în mod clar
Scanarea eficientă
Funcţii de scanare utile
5
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea.
Pentru a anula scanarea, apăsaţi <Anulare> sau   <Da>.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
Pentru a anula trimiterea, apăsaţi <Către Ver.Statut>  selectaţi un document  <Anulare> <Da>.
Pentru a verifica numărul total de destinaţii specificate
Numărul total de destinaţii specificate este afişat în partea superioară a ecranului. În acest fel puteţi să verificaţi dacă numărul de destinaţii este corect, înainte de trimitere.
Pentru a trimite cu informaţiile despre expeditor
Puteţi trimite cu numele expeditorului şi adresa de I-fax. <ID terminal TX>
Pentru a verifica stările pentru documentele trimise
Pe ecranul <Monitor Statut>, puteţi să verificaţi stările pentru documentele trimise. Acest ecran vă permite să trimiteţi faxuri din nou sau să anulaţi trimiterea după ce verificaţi stările. Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele trimise şi primite
Când opţiunea <Afişare Notificare când lucrarea este acceptată> este setată la <Pornit>, ecranul <Monitor Statut> poate fi afişat din ecranul următor care se afişează după ce este primită o lucrare trimisă. <Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>
Pentru a imprima raportul pentru rezultatele trimiterii
În ecranul Caracteristici de bază pentru scanare, apăsând <Opţiuni>  <Raport rezultat TX> aveţi permisiunea să setaţi să imprimaţi automat raportul cu listarea rezultatelor trimiterii. Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele trimise şi primite
Pentru a stabili acest lucru pentru fiecare lucrare din <Opţiuni>, este necesar să selectaţi <Doar pentru erori> sau <Oprit> în <Raport rezultat TX>, apoi să setaţi <Perm. tipărirea din Opţiuni> la <Pornit>.
Pentru a trimite fişiere în siguranţă
Utilizarea comunicării TLS vă permite să trimiteţi un fişier criptat. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS
SFATURI
Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere
Puteţi să verificaţi imaginile scanate înainte de a le trimite, pe ecranul de previzualizare. Verificarea originalelor scanate înainte de trimitere/salvare (previzualizare)
Înregistrarea setărilor utilizate frecvent
Puteţi să combinaţi destinaţiile şi setările de scanare utilizate frecvent într-un buton al aparatului, pentru a le utiliza ulterior. Prin apăsarea butonului înregistrat când scanaţi originalele, puteţi să finalizaţi rapid setările. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
6W28-05S