Probleme cu reţeaua

Probleme cu conexiunile

Reţeaua nu poate fi configurată.

Verificaţi dacă opţiunea <Conf. modificări setare conexiune reţea> este setată la <Pornit>.
<Conf. modificări setare conexiune reţea>

Este apelată o destinaţie neintenţionată.

Dacă în reţeaua la care este conectat aparatul se găseşte un router de linie comutată, aparatul se conectează la altă destinaţie decât cea dorită, în funcţie de setările aparatului sau ale routerului. În acest fel pot rezulta costuri pentru linia de abonat şi pentru apeluri. Verificaţi următoarele.
Dacă nu este necesar ca routerul dial-up să trimită pachete prin difuzare, schimbaţi setările routerului pentru a vă asigura că transmite pachete printr-o altă metodă decât difuzarea. Dacă este necesar să permiteţi difuzarea cu routerul dial-up, verificaţi dacă este setată o destinaţie inutilă.
Verificaţi dacă la aparat sunt setate corect numele de gazdă şi adresa IP pentru serverul de fişiere şi serverul de e-mail etc.
Dacă serverul DNS se află pe un server extern, utilizaţi adresa IP în locul numelui de gazdă pentru destinaţie, chiar şi atunci când vă conectaţi la dispozitive din aceeaşi reţea cu aparatul.
Dacă serverul DNS se află în reţeaua la care este conectat aparatul, verificaţi dacă informaţiile pentru dispozitivele conectate la o reţea externă sunt înregistrate la serverul DNS şi dacă sunt corecte.

Aparatul nu poate fi recunoscut de la un computer.

Dacă adresa IP a computerului pe care sunt executate IU la distanţă şi software-ul utilitar nu este permisă în <Setări Firewall>, informaţiile despre aparat nu pot fi afişate pe computer. Verificaţi dacă setările sunt corecte.
Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
Când utilizaţi software Canon precum iW Management Console, setaţi opţiunea <Setări Comunitate dedicată> pe <Pornit> şi selectaţi <Citire/Scriere> pentru <Permisiune acces MIB>. De asemenea, setaţi opţiunea <Setări port dedicat> pe <Pornit>.
Monitorizare şi control prin SNMP
Aparatul nu poate fi recunoscut când software-ul utilitar este utilizat pentru a accesa aparatul la care la care este setat alt nume de comunitate SNMP. Verificaţi numele comunităţii SNMP.
Monitorizare şi control prin SNMP
Dacă în serverul Web este afişat mesajul „An error has occurred.” şi IU la distanţă nu poate pornit, este posibil să rămână date cache nevalide. Ştergeţi memoria cache a browserului Web.
Dacă aparatul intră în modul Hibernare, este posibil să nu poată fi recunoscut de la un computer. Apăsaţi pentru a anula modul Hibernare sau schimbaţi parametrul opţiunii <Utilizare energie în modul hibernare> în <Mare>.
<Utilizare energie în modul hibernare>

Probleme cu conexiunea wireless

Reţeaua LAN wireless şi reţeaua LAN cablată nu pot fi conectate simultan.

Nu puteţi conecta în acelaşi timp reţeaua LAN wireless şi reţeaua LAN cablată. USB şi reţeaua LAN wireless sau USB şi reţeaua LAN cablată pot fi utilizate simultan.

IU la distanţă nu se afişează.

Aţi setat <Utilizaţi HTTP> şi <Setări UI la distanţă> la <Pornit>?
<Utilizaţi HTTP>
Pornirea instrumentului IU la distanţă
Dacă sunteţi conectat prin reţea LAN wireless, reporniţi IU la distanţă după ce verificaţi dacă adresa IP este setată corect.
Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4
Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv6
Dacă sunteţi conectat prin reţea LAN cablată, reporniţi IU la distanţă după ce verificaţi dacă adresa IP este setată corect şi dacă aţi conectat corect cablul.
Conectarea la o reţea LAN cu fir
Pornirea instrumentului IU la distanţă
Utilizaţi un server proxy? Dacă da, adăugaţi adresa IP a aparatului în „Excepţii” (adrese pentru care nu se utilizează un server proxy) în setările proxy ale browserului Web.
Comunicaţia cu computere este restricţionată în firewall? Dacă nu se poate afişa IU la distanţă, deoarece setările sunt incorecte, setaţi opţiunea <Filtru adresă IPv4>, <Filtru adresă IPv6> sau <Filtru adrese MAC> pe <Oprit> de la panoul de control al aparatului.
Restricţionarea comunicării folosind firewall-uri
<Reţea>  <Filtru adresă IPv4>
<Reţea>  <Filtru adresă IPv6>
<Reţea>  <Filtru adrese MAC>

Nu vă puteţi conecta la reţea.

Este posibil să nu fi reuşit setarea adresei IP. Setaţi adresa IP din nou.
Setarea unei adrese IP
Dacă sunteţi conectat prin reţeaua LAN wireless, verificaţi dacă aparatul poate fi conectat la reţea.
Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea LAN wireless

Dacă nu cunoaşteţi adresa IP care a fost setată.

Apăsaţi tasta [Contor/Informaţii despre aparat] şi verificaţi adresa IP.
Panou de control
Pentru a afla detaliile setării sau pentru a modifica setările, apăsaţi  şi verificaţi adresa IP.
Setarea unei adrese IP

Nu se poate trece de la reţeaua LAN cablată în reţeaua LAN wireless sau din reţeaua LAN wireless în reţeaua LAN cablată.

Aţi schimbat şi setarea LAN de la panoul de control al aparatului? Dacă nu procedaţi astfel, nu puteţi modifica metoda de conectare a aparatului.
Selectarea reţelei LAN cu fir sau a reţelei LAN wireless

Dacă nu cunoaşteţi identificatorul SSID şi cheia de reţea ale routerului LAN wireless la care să vă conectaţi sau dacă identificatorul SSID nu se afişează pe ecran.

Verificaţi dacă identificatorul SSID este afişat pe routerul LAN wireless sau pe cutia acestuia.
Verificarea SSID-ului şi a cheii de reţea

Identificatorul SSID al routerului LAN wireless la care vă conectaţi nu este afişat în lista de puncte de acces.

Verificaţi dacă este corect identificatorul SSID al routerului LAN wireless pe care l-aţi notat.
Verificarea SSID-ului şi a cheii de reţea
Dacă identificatorul SSID al routerului LAN wireless nu este dezvăluit (dacă utilizează funcţia de mascare*), setaţi routerul LAN wireless astfel încât să dezvăluie identificatorul SSID.
* Această funcţie previne detectarea automată a identificatorului SSID al unui router LAN wireless.
Verificaţi dacă aparatul este conectat la reţea.
Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea LAN wireless
Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea LAN wireless
 
           
Verificaţi starea computerului.
A fost finalizată configurarea computerului şi a reţelei LAN wireless?
Există cabluri ale routerului LAN wireless (cablul de alimentare, cablul de reţea LAN etc.) care să fie deconectate?
Este pornit routerul wireless?
Dacă problema persistă:
Opriţi toate dispozitivele, apoi reporniţi-le.
După ce aşteptaţi un timp, verificaţi dacă vă puteţi conecta la reţea.
Verificaţi dacă aparatul este pornit.
Dacă aparatul este pornit, opriţi-l, apoi reporniţi-l.
Verificaţi locul de instalare a aparatului şi a routerului LAN wireless.
Este prea mare distanţa dintre aparat şi routerul LAN wireless?
Există obstacole, precum un perete, între aparat şi routerul LAN wireless?
Există în apropiere dispozitive care să emită unde electromagnetice, precum cuptor cu microunde sau telefon digital fără fir?
: Până la 50 m
Specificaţi din nou următoarele setări.
Dacă setările necesită introducere manuală
Dacă routerul LAN wireless este setat după cum urmează, efectuaţi introducerea manuală (Configurarea unei conexiuni specificând setări detaliate):
 Este activată respingerea ORICARE*.
 Este setată o cheie WEP generată automat (în hexazecimal).
 Funcţia de mascare este activată.
* O funcţie a routerului LAN wireless pentru a refuza conexiunile dacă dispozitivul care încearcă conectarea are setat pentru identificatorul SSID „ORICARE” sau „necompletat”.
Dacă este necesară modificarea setărilor de la routerul LAN wireless
Dacă routerul LAN wireless este setat după cum urmează, modificaţi setările de la router:
 Este setată filtrarea adresei MAC.
 S-a selectat WEP sau criptarea WPA/WPA2 este setată pentru TKIP la comunicarea numai cu IEEE 802.11n.
6W28-0J0