Skenovať a uložiť

Niektoré tu uvádzané režimy odkazujú na režimy funkcie <Kopírovať> alebo <Skenovať a odoslať>.

Obrazovka výberu miesta ukladania

Sieť

Pamäťové médium

Obrazovka výberu súboru

Sieť

Pamäťové médium

Obrazovka skenovania

Sieť

Pamäťové médium

Voľby

Sieť

Pamäťové médium

6W29-0K4