Pošiljanje I-faksov

1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in oddaja>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja izberite prejemnika.  Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
Izbiranje prejemnikov v imeniku
Izbiranje prejemnikov z gumbi za hitro izbiranje
Ročno vnašanje prejemnikov
Izbiranje prejemnikov v strežniku LDAP
V razdelku <Podrob.> lahko spreminjate le prejemnike, shranjene z možnostjo novega prejemnika, in prejemnike, pridobljene prek strežnika LDAP.
Ko strežniška naprava deluje z nastavitvijo podatkov upravitelja sistema, se preverjanje pristnosti med strežniško in odjemalsko napravo opravi, ko odjemalska naprava pridobiva oddaljeni imenik in gumbe za hitro izbiranje. Preverjanje pristnosti se izvede s primerjavo ID-ja in PIN-a upravitelja sistema, ki ju nastavita strežniška in odjemalska naprava. Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema
Razpoložljivost oddaljenega imenika/gumbov za hitro izbiranje je odvisna od nastavitev podatkov upravitelja sistema za strežniško in odjemalsko napravo, kot je prikazano spodaj.
Ko strežniška naprava opravlja nastavitev podatkov upravitelja sistema
Ko odjemalska naprava opravlja nastavitev podatkov upravitelja sistema
ID upravitelja sistema in PIN sistema strežniške in odjemalske naprave se ujemata
Oddaljeni imenik/gumbe za hitro izbiranje lahko uporabljate
Izvaja
Izvaja
Se ujemata
Da
Se ne ujemata
Ne
Ne opravlja
-
Ne
Ne opravlja
Izvaja
-
Da
Ne opravlja
-
Da
4
Pritisnite <Opcije> in po potrebi določite nastavitve optičnega branja.
Več podrobnosti si lahko ogledate spodaj.
Osnovni postopki za optično branje izvirnikov
Jasno optično branje
Učinkovito optično branje
Uporabne funkcije za optično branje
5
Pritisnite .
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje se začne.
Za preklic optičnega branja pritisnite <Preklic> ali   <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Pritisnite [Start] za skeniranje naslednjega originala.>
Za preklic pošiljanja pritisnite <V Nadzor stanja>  izberite dokument  <Preklic> <Da>.
Preverjanje skupnega števila navedenih prejemnikov
Skupno število izbranih prejemnikov je prikazano na vrhu zaslona. Tako lahko pred pošiljanjem preverite, ali je število prejemnikov pravilno.
Pošiljanje z informacijami o pošiljatelju
Dokument lahko pošljete z imenom in naslovom i-faksa pošiljatelja. <ID pošiljatelja>
Preverjanje stanja poslanih dokumentov
Stanje poslanih dokumentov lahko preverite na zaslonu <Nadzor stanja>. Na tem zaslonu lahko po preverjanju stanj fakse pošljete znova ali prekličete njihovo pošiljanje. Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Ko je možnost <Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto> nastavljena na <Da>, je mogoče zaslon <Nadzor stanja> prikazati s tega zaslona, ki se prikaže, ko je poslano opravilo prejeto. <Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto>
Tiskanje poročila z rezultati pošiljanja
Če na zaslonu z osnovnimi funkcijami optičnega branja pritisnete <Opcije>  <Poročilo o rezultatu ODD>, lahko nastavite, da naprava samodejno natisne poročilo o pošiljanju. Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Če želite v razdelku <Opcije> to nastaviti za vsa opravila, morate v razdelku <Poročilo o rezultatu ODD> izbrati <Samo ob napaki> ali <Ne> in nato nastaviti <Omogoči izpisovanje z opcij> na <Da>.
Varno pošiljanje datotek
Prek protokola TLS lahko pošljete šifrirano datoteko. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS
NASVETI
Preverjanje optično prebranih slik pred pošiljanjem
Optično prebrane slike si lahko pred pošiljanjem ogledate. Preverjanje optično prebranih izvirnikov pred pošiljanjem/shranjevanjem (predogled)
Registriranje pogosto uporabljenih nastavitev
Pogosto uporabljane prejemnike in nastavitve optičnega branja lahko združite v en gumb, ki ga lahko na napravi uporabljate pozneje. Če pri optičnem branju izvirnikov pritisnete registrirani gumb, lahko hitro vnesete nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
6W2A-05S