Bygge et dobbelt nettverksmiljø

Har du separate maskiner i hver avdeling eller etasje for samme kontor av sikkerhetsmessige årsaker?
I tillegg til enkle tilkoblinger med et kablet LAN eller et trådløst LAN, muliggjør denne maskinen doble nettverksmiljø med både et kablet LAN og et trådløst LAN eller et kablet LAN og et annet kablet LAN via en USB-LAN-adapter*. Dette gjør det enkelt å bygge nettverksmiljø der ansatte bruker hovedlinjen og kunder bruker en sublinje med begrenset funksjonalitet. Det bidrar også til å redusere kostnader ettersom det ikke er nødvendig å installere en maskin for hvert nettverksmiljø.
* For informasjon om de støttede USB-LAN-adapterne, ta kontakt med din forhandler.
Denne maskinen og bruksanvisningen viser til kablet hoved-LAN i et dobbelt nettverk som ”hovedlinjen”. Trådløst sub-LAN eller et annet koblet LAN i et dobbelt nettverk vises til som ”sublinjen”.

Strøm av innstillinger som kreves for et dobbelt nettverk

I et dobbelt nettverk har hovedlinjen og sublinjen separate innstillinger. Denne delen beskriver innstillingene som kreves for sublinjenettverket.
Angi innstillingene for kablet LAN/trådløst LAN som er felles for hoved- og sublinjene, etter behov.
Koble til kablet LAN
Koble til trådløst LAN
Trinn 1
Velg <Kablet LAN + Trådløst LAN> eller <Kablet LAN + Kablet LAN>.
Trinn 2
Angi IPv4-adresseinnstillingene fra <IP-adresse innstillinger> i <Sublinjeinnstillinger>. Ved bruk av statisk ruting, angir du også en gateway-adresse.
Trinn 3
Angi dette ved bruk av et kablet LAN via en USB-LAN-adapter for sublinjen.
* Angi de nødvendige innstillingene i henhold til ditt miljø.
Trinn 4
Lagre portnumrene for funksjonene som skal brukes/begrenses i brannmurinnstillingene for sublinjen.
* Angi de nødvendige innstillingene i henhold til ditt miljø.
Trinn 5
Angi statisk ruting når du koblet til et annet nettverk via en ruter.
* Angi de nødvendige innstillingene i henhold til ditt miljø.
Trinn 6
Angi dette nå du utfører bestemt systemdatakommunikasjon, slik som å få tilgang til en server for fastvaredistribusjon i miljøer der DNS-navneoppløsning eller nettverksforbindelser via en proxy ikke kan brukes.
* Angi de nødvendige innstillingene i henhold til ditt miljø.

Forsiktighetsregler ved bruk av sublinjen

Nettverksfunksjonsinnstillingene i maskinen kan alle brukes for hovedlinjen. Funksjonene som kan brukes med sublinjen er dermed begrensede.
Innstillingene for DNS-serveren og WINS-serveren kan ikke brukes samtidig som hovedlinjen.
<DNS-server adresseinnstillinger> og <Proxy-innstillinger> i <Innstillinger for systemdatakommunikasjon> kan kun brukes for spesifikk systemdatakommunikasjon, slik som å bruke sublinjen for å få tilgang til en server for fastvaredistribusjon. Ved bruk av en DNS-server eller proxy-server for sublinjen for applikasjoner andre enn systemdatakommunikasjon, lagrer du adressene og portnumrene som skal brukes med sublinjen i innstillingene for hovedlinjen.
Stille inn DNS-innstillinger
Angi en proxy

Funksjoner som er begrensede for sublinjen

Følgende nettverksfunksjoner kan ikke brukes med sublinjen.
IPv6-adresseinnstillinger
IEEE802.1X autentisering
IPsec
NetBIOS
FTP (AKTIV modus)
DHCP-tilleggsinnstillinger
DNS Dynamic Update innstillinger
Multicast Discovery innstillinger
Angi IP-adressen via AutoIP
Brannmurinnstillinger via MAC-adressefilter
Se gjennom ved hjelp av SMB-protokollen
Følgende funksjoner og tjenester kan ikke brukes på grunn av de ovennevnte begrensningene.
Bygge et utskrifts-/regnskapssystem som utfører servertilkoblinger via en AddOn-applikasjon.
Bygge et autentiseringssystem for en Active Directory-server
Filsending ved bruk av DNS navneoppløsning eller NetBIOS navneoppløsning fra SMB- eller WebDAV-protokollen *1
Automatisk oppdagelse av andre multifunksjonsskrivere på sublinjesiden som bruker multicast-oppdagelse*1
Funksjoner slik som de følgende som bruker IP-adressen til hovedlinjen
[Sikkerhetspolicyinnstillinger]
<Gjør ekstern adr.bok åpen for alle>
Partiimport/partieksport
Visuell melding
Fargenettverk ScanGear 2
Universell utskrift
*1 Angi IP-adressen direkte.
7J2E-0JS