سفارشی سازی ظاهر صفحه نمایش و شرایط عملیاتی

هر کاربر می تواند به طور مجزا شرایط عملیاتی را به دلخواه خود سفارشی کند. برای مثال، کاربران انگلیسی زبان می توانند تنظیمی انجام دهند تا هنگام ورود نمایشگر صفحه لمسی انگلیسی نشان داده شود، و کاربران دیگر می توانند SSID و کلید شبکه مربوط به خود را ثبت کنند تا دستگاه به راحتی با تلفن همراهشان وصل شود. چون این تنظیمات فقط زمانی فعال می شود که کاربری که آنها را پیکربندی کرده است به سیستم وارد شده باشد، این تنظیمات بر تنظیمات کاربران دیگر تأثیر نمی گذارد.
برای استفاده از تنظیمات شخصی، باید با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به سیستم وارد شوید. مدیریت کاربران
تنظیمات دردسترس
تنظیمات زیر می تواند پیکربندی شود.
زبان مورد استفاده در نمایشگر صفحه لمسی
عملکردهای قابلیت دسترسی مربوط به کاربرانی که برای مشاهده یا انجام عملیات ورودی در نمایشگر صفحه لمسی مشکل دارند
نقطه دسترسی خصوصی (SSID/کلید شبکه شخصی)
چاپ خودکار کارها بعد از ورود به سیستم
1
<Personal Settings‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
وقتی صفحه ورود نمایش داده شد، به سیستم وارد شوید. ورود به دستگاه
2
دکمه تنظیمی را که می خواهید پیکربندی کنید انتخاب کنید.
برای تنظیم زبان نمایش
برای تنظیم دسترس پذیری
برای مشخص کردن SSID و کلید شبکه
چاپ خودکار کارهای کاربر هنگام ورود به سیستم
تنظیم صفحه ای که هنگام شروع به کار دستگاه نشان داده می شود
اگر دستگاه طوری پیکربندی شده باشد که لازم باشد کاربران هنگام شروع به کار به سیستم وارد شوند (تعیین زمان نمایش صفحه ورود به سیستم)، گزینه <Default Screen After Startup/Restoration> به عنوان یکی از موارد موجود در <Personal Settings> نشان داده می شود. صفحه ای که بعد از شروع به کار دستگاه نشان داده می شود، می تواند برای هر کاربر تنظیم شود.
838E-059