ورود به دستگاه

وقتی صفحه ورود به سیستم نمایش داده می شود، کاربران مجاز ثبت شده باید برای ادامه کار با ماشین، به سیستم وارد شوند. برای ورود به سیستم، هر کاربر باید نام کاربری و کلمه عبور مربوط به خود را وارد کند. این کار امنیت دستگاه را تضمین می کند. بعلاوه، کاربران می توانند با سفارشی سازی (شخصی سازی) نمایشگر و تنظیمات براساس اولویت های خود، به راحتی از دستگاه استفاده کنند. موارد نشان داده شده در صفحه ورود به سیستم، بسته به تنظیمات مدیریتی کاربر متفاوت است. براساس مواردی که نشان داده می شود، عملیات ورود را انجام دهید.
برای عملکردها و تنظیماتی که می توان شخصی سازی کرد، به فهرست مواردی که می توان شخصی سازی کرد رجوع کنید.
اگر از عملکرد "شخصی سازی" استفاده نمی کنید، <Enable Use of Personal Settings> (<Enable Use of Personal Settings>) را روی <Off> تنظیم کنید.
اگر <Auto Reset Time> تنظیم شده باشد، وقتی در مدت زمان مشخصی هیچ عملیاتی توسط کاربر انجام نشود، کاربر به طور خودکار از سیستم خارج می شود. <Auto Reset Time>
بسته به تنظیمات پیام تصویری، صفحه پیام تصویری ممکن است قبل از ورود به سیستم نمایان شود. برای ورود به سیستم، ابتدا صفحه پیام تصویری را ببندید. پیکربندی پیام تصویری عملکرد

وقتی صفحه ورود نام کاربری و کلمه عبور نمایش داده می شود

از صفحه کلید روی صفحه برای وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور استفاده کنید.
1
<User Name‎> را فشار دهید.
اگر حافظه پنهان ورود کاربر موجود باشد، می توانید نام کاربری را از فهرست کشویی سابقه ورود نیز انتخاب کنید. وقتی نام کاربری انتخاب شد، <Password> را فشار دهید و به مرحله 3 بروید.
2
نام کاربری را وارد کنید و <Next> را فشار دهید.
3
کلمه عبور را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
4
مقصد ورود به سیستم را از فهرست کشویی <Login Destination> انتخاب کنید و <Log In> را فشار دهید.
اگر ورود موفقیت آمیز باشد، عملکردهای دستگاه دردسترس قرار خواهد گرفت.
پس از استفاده، از سیستم خارج شوید.
می توانید با استفاده از کارت کپی به دستگاه وارد شوید. برای دریافت جزئیات درباره کارت کپی، به Copy Card Reader رجوع کنید.
می توانید مشخص کنید کلمه عبور واردشده درحین ورود در حافظه پنهان ذخیره شود یا نه. <Prohibit Caching of Authentication Password>
اگر <Display Button to Change Password on Settings Menu> را روی <On> تنظیم کنید، می توانید کلمه عبور را از در سمت راست بالای صفحه ورود تغییر دهید. <Display Button to Change Password on Settings Menu>
می توانید مشخص کنید حافظه پنهان ورود کاربر ذخیره یا حذف شود. <Number of Caches for Login Users>
838E-04X