پیکربندی پیام تصویری عملکرد

عملکرد پیام تصویری به شما امکان می دهد محتوا و پیام های ساده را در نمایشگر پانل لمسی نشان دهید.
نشان دادن پیام های سرپرست یا اعلان های رویداد و غیره در نمایشگر پانل لمسی به دستگاه امکان می دهد تا به عنوان یک ابزار اشتراک گذاری اطلاعات در محل کار مورد استفاده قرار بگیرد.
زمانی که پیام تصویری عملکرد تنظیم شد، محتوا را می توان از <Visual Message> در  (خانه)، بدون درنظر گرفتن زمان بندی بررسی کرد. آخرین محتوای نمایش داده شده نشان داده می شود.
فایل ذخیره شده در یک سرور فایل یا در یک فضای پیشرفته از یک چاپگر چندمنظوره Canon در شبکه یکسان را به عنوان محتوای قابل نمایش تنظیم کنید. کار کردن با سایر دستگاه ها
همچنین می توانید از طریق یک سرور پراکسی، وب سایتی در اینترنت را به عنوان محتوا تنظیم نمایید. تنظیمات پراکسی استفاده شده برای این عملکرد مشابه تنظیمات موجود در <Proxy Settings> هستند.
اگر عملکرد چاپ اجباری فعال باشد و کادر انتخاب [Display When Print Job Starts] علامت گذاری شده باشد، محتوا زمانی نمایش داده می شود که چاپ شروع شود.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [License/Other]‏ [Visual Message Settings]‏  [Display Settings] کلیک کنید.
4
زمانبندی و محتوای نمایشگر را تنظیم کنید.
تنظیم زمانبندی نمایشگر
[Display After Logout/Auto Reset]
این کادر انتخاب را علامت بزنید تا پس از خروج یا پس از فعال شدن حالت بازنشانی خودکار، محتوا نمایش داده شود.
هنگامی که <Login Screen Display Settings‎> روی <Display When Device Operation Starts‎> تنظیم شود، تنظیمات مربوط به نمایش محتوا پس از خروج از سیستم، فعال می گردد. برای نمایش محتوا پس از فعال شدن حالت بازنشانی خودکار، <Auto Reset Time‎> را روی 1 دقیقه یا بیشتر تنظیم کنید.
[Display After Login]
این کادر انتخاب را علامت بزنید تا پس از ورود به سیستم محتوا نمایش داده شود. این گزینه زمانی که <Login Screen Display Settings‎> روی <Display When Device Operation Starts‎> تنظیم می شود، فعال می گردد.
[Display When Print Job Starts]
این کادر انتخاب را علامت بزنید تا پس از شروع چاپ، محتوا نمایش داده شود. این گزینه زمانی فعال می شود که چاپ نگه داشته شده اجباری تنظیم شود.
تنظیم محتوای هر یک از زمانبندی های نمایشگر
[SMB]
کادر انتخاب را علامت بزنید تا از طریق [SMB] به محتوای قابل نمایش دسترسی پیدا کنید.
[HTTP/WebDAV]
کادر انتخاب را علامت بزنید تا از طریق [HTTP/WebDAV] به محتوای قابل نمایش دسترسی پیدا کنید.
[File Path:]
مسیر مورد نظر برای محتوای قابل نمایش را وارد کنید.
مثال:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
نام کاربر و کلمه عبور مورد نیاز برای ورود به فضای پیشرفته یا سرور فایل را وارد کنید.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
تنظیم کنید که حین اتصال، مجوز سرور TLS ارسالی و CN (نام مشترک) آن تأیید شود یا خیر.
5
روی [OK] کلیک کنید.
برای نمایش محتوا پس از شروع حالت بازنشانی خودکار، <Auto Reset Time> را روی یک دقیقه یا بیشتر تنظیم کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرمت فایل ها و حجم داده هایی که می توانند نمایش داده شوند، به عملکردهای مدیریت مراجعه کنید.
این تنظیمات فقط می توانند توسط یک کاربر با امتیازات سرپرستی مشخص شوند.
این تنظیمات قابل وارد/صادر کردن هستند. تنظیمات مشابه را می توان به چند دستگاه وارد کرد (فقط دستگاه های Canon که از عملکرد پیام تصویری پشتیبانی می کنند) تا همان اعلامیه یا اطلاعات روی آن دستگاه ها نمایش داده شوند.وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
[File Path:] از طریق این تنظیمات وارد/صادر می شود. اگر فایلی در فضای پیشرفته‎ در دستگاه صادرکننده مشخص شده و نمایش داده شود، یکی از عملیات های زیر را انجام دهید:
فایل موجود در فضای پیشرفته‎ دستگاه صادرکننده را در فضای پیشرفته‎ دستگاه واردکننده به صورت دستی کپی کنید.
گزینه [File Path:‎] را به مسیری که فایل در آن است تغییر دهید.
اگر قصد دارید عملیات های ورود به سیستم را اجرا کنید، این عملیات ها را پس از بستن صفحه نمایش پیام تصویری انجام دهید. ورود به دستگاه
اگر Copy Card Reader ضمیمه شده است، محتوا نمایش داده نمی شود.
838E-0FH