Αρχικοποίηση ρυθμίσεων

 
Μπορείτε να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, όπως καθορίστηκαν από το εργοστάσιο. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση της αρχικοποίησης.
Πριν την αρχικοποίηση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα που να βρίσκονται σε επεξεργασία ή να περιμένουν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Τα έγγραφα αυτά θα διαγραφούν μόλις εκκινηθεί η διαδικασία αρχικοποίησης.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά την αρχικοποίηση. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μνήμη της συσκευής.
Για να ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, μπορεί να χρειαστούν 30 ή παραπάνω λεπτά. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία της αρχικοποίησης.
Πριν από την εκτέλεση της αρχικοποίησης
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας ή εξαγάγετέ τα σε μορφή αρχείου.
Πληροφορίες ρυθμίσεων συσκευής Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Πληροφορίες πιστοποίησης χρήστη καταχωρισμένες στην τοπική συσκευή για διαχείριση ατομικής πιστοποίησης Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Κατά τη χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας
Απαιτείται εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για την εκτέλεση της επιλογής <Αρχικοπ. όλων των Ρυθμ.χωρίς Ρυθμ. Δικτ.> ή <Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων>. Χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας

Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων δικτύου

Μπορείτε να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές τους, όπως καθορίστηκαν από το εργοστάσιο.
<Ρύθμ.> <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Δεδομένων> <Αρχικοποίηση Ρυθμίσεων Δικτύου> <Ναι>

Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων πίνακα

Μπορείτε να αρχικοποιήσετε τις διάφορες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, όπως καθορίστηκαν από το εργοστάσιο.
<Ρύθμ.> <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Δεδομένων> <Αρχικοπ. όλων των Ρυθμ.χωρίς Ρυθμ. Δικτ.> <Ναι>
Δεν έχουν αρχικοποιηθεί οι ρυθμίσεις δικτύου.

Αρχικοποίηση όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων

Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές τους, όπως καθορίστηκαν από το εργοστάσιο.
<Ρύθμ.> <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>  <Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων>  <Ναι>.
Παρότι οι πληροφορίες του ημερολογίου εργασιών μπορούν να διαγραφούν με την αρχικοποίηση όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων, το αποτέλεσμα της εκτύπωσης της αναφοράς αρχικοποίησης όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων καταγράφεται στο ημερολόγιο εκτυπώσεων. Έλεγχος της κατάστασης και του ιστορικού εκτύπωσης
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μεμονωμένες ρυθμίσεις της συσκευής και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές τους. Ρυθμίσεις/Καταχώριση
80YS-05F