Diverse funcţii de securitate

Nu vă simţiţi neliniştit în legătură cu următoarele probleme?
Ieşire nesupravegheată
Acces neautorizat
Ai uitat să ştergi date confidenţiale de pe aparat
Aparatul oferă diverse funcţii de securitate pentru a reduce la minim riscul de scurgeri de informaţii şi acces neautorizat.
Această secţiune descrie funcţii eficiente în anumite situaţii.
Implementarea măsurilor de securitate nu garantează că toate informaţiile vor fi protejate.
Utilizarea funcţiei Import total permite gestionarea mai multor dispozitive cu aceleaşi setări. Importul/exportul setărilor

Prevenirea scurgerilor de informaţii din documente

Când gestionaţi documente confidenţiale, este necesar să vă preocupaţi de probleme precum scurgerile de informaţii şi pierderea documentelor. Aparatul are o funcţie de securitate care interzice imprimarea până când utilizatorul se conectează la dispozitiv, pentru a preveni scurgerea de informaţii sau pierderea documentelor.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru prevenirea scurgerilor de informaţii din documente.
Force Hold
Pentru a evita lăsarea materialelor imprimate, scurgerile accidentale de informaţii, imprimarea greşită etc., administratorul poate seta să stocheze documentul înainte de imprimare. Imprimarea documentelor păstrare în aparat
Only Allow Encrypted Print Jobs
Utilizând Imprimare sigură criptată, puteţi să trimiteţi de la computer date de imprimare criptate către un aparat. Această caracteristică vă permite să reduceţi riscul de scurgere a informaţiilor când trimiteţi date imprimate şi să imprimaţi mai sigur. Restricţionarea imprimării de la un computer

Prevenirea accesului neautorizat la reţea

Deşi serviciile Cloud au facilitat schimbul de date prin internet, comunicarea poate fi în continuare interceptată sau modificată de terţi rău intenţionaţi din cauza vulnerabilităţilor reţelei. Aparatul prevede diverse măsuri pentru creşterea securităţii reţelei, cum ar fi comunicarea numai cu adrese IP specifice şi criptarea datelor pentru comunicare.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat la reţea etc.
Setări Firewall
Accesul neautorizat al terţilor, precum şi atacurile şi breşele în reţea pot fi blocate prin permiterea comunicării numai cu dispozitivele care au o anumită adresă IP. Restricţionarea comunicării folosind firewall-uri
Setări proxy
Puteţi să asiguraţi o mai bună securitate utilizând un server proxy pentru conexiunile efectuate în afara reţelei. Setarea unui proxy
TLS Settings
TLS este un protocol pentru criptarea informaţiilor trimise prin intermediul unei reţele şi este adesea folosit pentru comunicarea prin intermediul unui browser Web sau a unei aplicaţii de e-mail. Comunicaţia criptată prin TLS permite comunicarea sigură în reţea când se accesează aparatul utilizând IU la distanţă. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS
Setări IPSec
În timp ce TLS criptează doar informaţiile folosite de o anumită aplicaţie, precum un browser Web sau o aplicaţie de e-mail, IPSec criptează toate pachetele IP. Acest lucru permite protocolului IPSec să ofere un sistem de securitate mai versatil decât TLS. Configurarea setărilor IPSec
Setări IEEE 802.1X
Dacă un dispozitiv încearcă să se conecteze şi să înceapă să comunice pe o reţea 802.1X, dispozitivul trebuie să treacă prin autentificarea utilizatorului pentru a demonstra că acea conexiune este realizată de un utilizator autorizat. Informaţiile de autentificare sunt trimise către şi verificate de un server RADIUS, care permite sau respinge comunicarea cu reţeaua în funcţie de rezultatele autentificării. Dacă autentificarea eşuează, un switch LAN (sau un punct de acces) blochează accesul din exterior la reţea. Aparatul se poate conecta la o reţea 802.1X ca un dispozitiv client. Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X

Prevenirea scurgerilor de informaţii confidenţiale în timpul funcţionării aparatului

Aparatul generează valoare ca activ informaţional prin stocarea de date importante. O altă măsură importantă de securitate este prevenirea rămânerii informaţiilor confidenţiale pe aparat după distribuire. Aparatul oferă diverse măsuri pentru creşterea securităţii în funcţionare, cum ar fi împiedicarea operării aparatului de către utilizatorii neînregistraţi şi ştergerea completă a datelor de lucru temporare la pornirea aparatului.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru a preveni scurgerile de informaţii confidenţiale în timpul operării aparatului.
Verificare Sistem la Pornire
Integritatea aplicaţiilor de firmware, sistem şi AddOn din aparat este verificată în timpul pornirii. <Verificare Sistem la Pornire>
McAfee Embedded Control
Când aparatul este în funcţiune, funcţia McAfee Embedded Control este utilizată pentru a preveni modificarea neautorizată a programelor şi executarea programelor neautorizate, pentru asigurarea unei fiabilităţi îmbunătăţite a sistemului. <McAfee Embedded Control>
Gestionarea autentificării personale
Un nume de utilizator şi o parolă pot fi utilizate pentru a efectua autentificarea personală a utilizatorilor. Prevenirea accesului neautorizat de către terţi şi setarea restricţiilor de utilizare pot menţine un nivel mai înalt de securitate şi permit o funcţionare mai eficientă a aparatului. Gestionarea utilizatorilor
Iniţializare toate datele/setările
Puteţi să restabiliţi toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică. Deoarece datele rămase în memorie sunt suprascrise cu valori fără sens, această operaţie previne scurgerea în exterior a datelor confidenţiale când dezafectaţi aparatul. Iniţializarea setărilor
Security Policy Settings
O politică de securitate descrie regulile aplicabile la nivel de companie, referitoare la securitatea informaţiilor. Cu acest aparat pot fi setate împreună mai multe setări legate de o politică de securitate. Aplicarea unei politici de securitate la aparat
Allow Use of Default Password for Remote Access
Din motive de securitate, puteţi să setaţi aparatul astfel încât să nu permită utilizatorilor să se conecteze la IU la distanţă utilizând parola implicită (7654321) a utilizatorului „Administrator”. Setarea unei politici pentru autentificare/parole
95H2-097