Împiedicarea accesului neautorizat

Această secţiune descrie măsurile de securitate despre modul de prevenire a accesului neautorizat din reţeaua externă. Toţi utilizatorii şi administratorii trebuie să o citească înainte de a utiliza acest aparat, alte imprimante şi aparate multifuncţionale conectate la reţea. În perioada recentă, o imprimantă sau un aparat multifuncţional conectat la reţea poate să vă ofere o varietate de funcţii utile, precum imprimarea de la computer, operarea de la computer utilizând funcţionarea de la distanţă şi trimiterea prin Internet a documentelor de scanat. Pe de altă parte, este esenţial să se ia măsuri de securitate pentru a reduce riscul de scurgere a informaţiilor, deoarece imprimantele sau aparatele multifuncţionale au devenit mai expuse la ameninţări precum accesul neautorizat şi furtul, când sunt conectate la reţea. Această secţiune explică setările necesare pe care trebuie să le specificaţi pentru a preveni accesul neautorizat înainte de a utiliza o imprimantă/un aparat multifuncţional conectat la o reţea.

Atribuirea unei adrese IP private

O adresă IP este o etichetă numerică atribuită fiecărui dispozitiv care este conectat la o reţea de computere. O „adresă IP globală” este utilizată pentru comunicaţii care se conectează la Internet, iar o „adresă IP privată” este utilizată pentru comunicarea în cadrul unei reţele de zonă locală, precum o reţea LAN dintr-o companie. Dacă este atribuită o adresă IP globală, imprimanta/aparatul multifuncţional este accesibil publicului şi poate fi accesat utilizând internetul. Astfel, creşte riscul de scurgere a informaţiilor, datorită accesului neautorizat din reţeaua externă. Pe de altă parte, dacă este atribuită o adresă IP privată, imprimanta/aparatul multifuncţional este închis într-o reţea locală şi poate fi accesat numai de utilizatorii din reţeaua dvs. locală, cum ar fi reţeaua LAN într-o companie.
[Adresă IP globală]
Accesibilă din exteriorul reţelei
[Adresă IP privată]
Accesibilă numai din cadrul unei reţele locale
Aşadar, atribuiţi imprimantei/aparatului multifuncţional o adresă IP privată. Asiguraţi-vă că aţi confirmat dacă adresa IP atribuită imprimantei/aparatului multifuncţional pe care îl utilizaţi este o adresă IP privată sau nu. O adresă IP privată se află în unul din următoarele intervale.

Intervalele adreselor IP private

10.0.0.0 până la 10.255.255.255
172.16.0.0 până la 172.31.255.255
192.168.0.0 până la 192.168.255.255
Pentru informaţii despre confirmarea adreselor IP, consultaţi Setarea unei adrese IPv4.
Dacă o adresă IP globală este atribuită unei imprimante/unui aparat multifuncţional, puteţi crea o reţea pentru a reduce riscul accesului neautorizat instalând un software de securitate, cum ar fi un firewall care împiedică accesul din reţelele externe. Dacă doriţi să atribuiţi o adresă IP globală unei imprimante/unui aparat multifuncţional pentru a-l utiliza, contactaţi-vă administratorul de reţea.

Utilizarea firewallului pentru a restricţiona transmisiunea

Un firewall este un sistem care previne accesul neautorizat din reţelele externe şi oferă protecţia împotriva atacurilor/intruziunilor într-o reţea de zonă locală. Puteţi să utilizaţi un firewall în mediul dumneavoastră de reţea pentru a bloca accesul din reţeaua externă, care pare a fi periculos, prin restricţionarea comunicaţiei de la o adresă IP specifică din reţeaua externă. Funcţia instalată într-o imprimantă/aparat multifuncţional Canon vă permite să configuraţi filtrul de adrese IP. Pentru informaţii despre modul de configurare a unui filtru de adrese IP, consultaţi Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului.

Specificarea comunicării criptate prin TLS

Pentru informaţii despre comunicaţia criptată prin TLS, consultaţi Configurarea setărilor pentru securitatea reţelei, iar despre procedurile de specificare, consultaţi Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS.

Setarea codului PIN pentru gestionarea informaţiilor stocate într-un aparat multifuncţional

Dacă o terţă parte rău-intenţionată încearcă să obţină acces neautorizat la imprimantă/aparatul multifuncţional, setarea codului PIN pentru informaţiile stocate în aparat vă va ajuta să reduceţi riscul unor scurgeri de informaţii. Imprimantele/aparatele multifuncţionale Canon vă permit să protejaţi mai multe tipuri de informaţii setând un cod PIN.
Parolă pentru fiecare setare de funcţie / cod PIN
Gestionarea autentificărilor personale utilizând Autentificare utilizator Configurarea setărilor de gestionare a autentificării personale
Setarea codului PIN pentru conţinutul gestionării sistemului Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
Acestea sunt exemple referitoare la împiedicarea accesului neautorizat. Pentru alte detalii, consultaţi Gestionarea aparatului şi efectuaţi setările necesare în conformitate cu mediul dumneavoastră.
95H2-002