Apareix un missatge

Si apareix un missatge al tauler d'operacions, seleccioneu-lo de la llista següent i comproveu com solucionar el problema.
Si el problema persisteix fins i tot després d'haver provat els mètodes de la resolució de problemes, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o el servei tècnic. Si el problema persisteix

No es pot analitzar el certificat del servidor d'autenticació.

És possible que el certificat del servidor d'autenticació no sigui correcte o que sigui un format que l'equip no admet.
Comproveu el certificat del servidor d'autenticació i canvieu la configuració, segons sigui necessari.
Configuració d'IEEE 802.1X

No podeu canviar el tipus de destinació de cap destinació que s'hagi desat en un grup.

La destinació seleccionada està registrada en un grup, per la qual cosa no es pot canviar el tipus de destinació.
Elimineu la destinació del grup, canvieu el tipus de destinació i torneu a registrar-la al grup.
1
Eliminar la destinació del grup.
Eliminació mitjançant Remote UI (IU remota)
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) en mode d'administrador del sistema [Address Book] [Tecles abreviades] o [Coded Dial] seleccioneu el grup al qual està registrada la destinació [Edit] seleccioneu la destinació [Delete] [OK]
Eliminació mitjançant el tauler d'operacions
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Llib d'adr.] [Det./Edit.]  seleccioneu el grup al qual està registrada la destinació  [Editar]  [Nombre de destinacions:]  seleccioneu la destinació [Treure] [Sí] [Aplicar] [Aplicar]
2
3

No es troba el punt d'accés.

S'ha produït un error que ha impedit que l'equip detecti l'encaminador de la LAN sense fil (punt d'accés).
El tipus de connexió està configurat correctament?
Seleccioneu el tipus de connexió (WPS) segons el mètode compatible amb l'encaminador LAN sense fil. Connexió a una LAN sense fil amb el botó de l'encaminador (Mode de polsador)
Us heu connectat dins del temps fixat?
Quan us connecteu prement un botó de l'encaminador LAN sense fil, configureu el tipus de connexió al tauler d'operacions de l'equip i, a continuació, premeu el botó de l'encaminador LAN sense fil en un o dos minuts. Connexió a una LAN sense fil amb el botó de l'encaminador (Mode de polsador)
L'SSID i la clau de xarxa estan configurats correctament?
Quan introduïu manualment la informació de l'encaminador de LAN sense fil, comproveu el SSID i la clau de xarxa de l'encaminador de LAN sense fil i configureu els paràmetres correctament a l'equip. Connexió a una LAN sense fil configurant-ne els detalls (mètode de configuració manual)
L'equip i l'encaminador LAN sense fil estan ubicats adequadament?
L'equip i l'encaminador LAN sense fil s'han d'instal·lar en un lloc sense parets ni altres obstruccions entre els dispositius i dins d'un abast de 50 m.
No instal·leu l'equip a prop d'un microones, un telèfon digital sense fil o un altre dispositiu que generi ones de ràdio.
Comproveu la configuració de seguretat de l'encaminador LAN sense fil.
Per obtenir més informació consulteu el manual de l'encaminador LAN sense fil o contacteu amb el fabricant.

No es pot imprimir. Potser utilitzeu cartutxos no Canon o falsificats. Tancar: Premeu OK

La impressió no es pot dur a terme a causa de l'ús d'un cartutx de tòner la qualitat d'impressió del qual no es pot garantir.
Substituïu-lo per un cartutx de tòner nou.
Substitució del cartutx de tòner
Per a una qualitat d'impressió òptima, es recomana l'ús de cartutxos de tòner originals de Canon. Llista de consumibles

No s'han pogut imprimir les dades RX.

Les dades rebudes no es poden imprimir per algun motiu.
La causa i la solució apareixen al tauler d'operacions?
Si és així, seguiu les instruccions a la pantalla.
La tapa davantera, la tapa posterior o la tapa de l'alimentador estan obertes a l'equip?
Tanqueu les tapes si estan obertes.
Hi ha paper carregat?
Carregueu paper si no està carregat. Càrrega de paper
Hi ha paper encallat?
Si n'hi ha, traieu el paper encallat. Encallaments de paper
El cartutx de tòner ha arribat al final de la seva vida útil?
Comproveu la quantitat restant de tòner al cartutx de tòner i substituïu algú si és necessari.
Comprovació de la quantitat de consumibles restants
Substitució del cartutx de tòner

No es pot rebre el fax. Assegureu-vos que el remitent hagi enviat el fax correctament.

Les operacions no es van realitzar dins del temps fixat en rebre un fax manualment, i l'equip es va desconnectar.
Quan sentiu un xiulet durant la recepció del fax, premeu [Iniciar recepció] abans de 35 segons.
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Fax] [Iniciar recepció]

No es pot enviar perquè s'ha especificat més d'una destinació.

L'enviament de faxos a diverses destinacions està restringit.
Per cancel·lar la restricció, canvieu l'opció [Restrict Sequential Broadcast].
Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) en el mode d'administrador del sistema [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] en [Restrict Sequential Broadcast], seleccioneu [Off] [OK]
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla d'[Inici] i, a continuació, seleccioneu [Opcions de funció] per canviar la configuració. [Restringir difusió seqüencial]

No es pot especificar un grup.

Si premeu [Penjar] en enviar un fax, no podeu especificar una destinació de grup.
Especifiqueu la destinació sense prémer [Penjar].
No podeu especificar destinacions múltiples o destinacions de grup quan l'auricular està despenjat. Torneu l'auricular i especifiqueu la destinació.

Error de comunicació de cartutx. No es pot imprimir. Potser esteu utilitzant cartutxos no Canon o falsificats. Tancar: Premeu OK

La impressió no es pot dur a terme a causa d'una instal·lació incorrecta del cartutx de tòner, un cartutx de tòner danyat o l'ús d'un cartutx de tòner la qualitat d'impressió del qual no es pot garantir.
Torneu a instal·lar el cartutx de tòner o substituïu-lo per un de nou.
Substitució del cartutx de tòner
Per a una qualitat d'impressió òptima, es recomana l'ús de cartutxos de tòner originals de Canon. Llista de consumibles
Si el missatge encara apareix després de tornar a instal·lar el cartutx de tòner repetidament, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o el servei tècnic. Si el problema persisteix

Error com. de cartutx. Problemes causats per cartutxos no Canon no coberts per garantia. Tancar: Premeu OK

La impressió no es pot dur a terme a causa d'una instal·lació incorrecta del cartutx de tòner, d'un cartutx de tòner danyat o de l'ús d'un cartutx de tòner que no sigui de Canon, la qual cosa provoca un error de comunicació.
Reinstal·leu el cartutx de tòner.
Substitució del cartutx de tòner
Per a una qualitat d'impressió òptima, es recomana l'ús de cartutxos de tòner originals de Canon. Llista de consumibles
Si el missatge encara apareix després de tornar a instal·lar el cartutx de tòner repetidament, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o el servei tècnic. Si el problema persisteix

Canvieu la contrasenya d'autenticació.

La contrasenya ha caducat.
Establiu una contrasenya nova.

Comproveu les opcions d'autenticació.

El mètode d'autenticació establert a l'equip no coincideix amb l'establert al servidor RADIUS.
Comproveu el mètode d'autenticació establert al servidor RADIUS i configureu-lo correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X

No s'ha pogut connectar.

S'ha produït un error que ha impedit que l'equip estableixi una connexió directa.
Espereu un moment i proveu de connectar-vos de nou.
Si encara no podeu establir una connexió, reinicieu l'equip.
Establiu l'adreça IP per a la connexió a una que no sigui "192.168.22.xx".
L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) en mode d'administrador del sistema [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] a [IP Address for Direct Connection], introduïu l'adreça IP [OK] reinicieu l'equip.
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Preferències] per configurar els paràmetres. [Config. connexió directa]
La màscara de subxarxa està configurada correctament?
Comproveu la configuració de la màscara de subxarxa IPv4. Canvieu els paràmetres si no s'han configurat correctament. Per obtenir-ne informació, contacteu amb l'administrador de la xarxa.
Visualització de l'adreça IP establerta a l'equip
Configuració d'adreces IPv4

No es pot connectar. Comproveu opcions de clau de xifratge.

La clau de xarxa (clau de xifratge) de l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés) no està configurada correctament, cosa que impedeix la connexió.
Restabliu la clau de xarxa.
Comproveu la clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil i configureu les opcions correctament a l'equip. Connexió a una LAN sense fil

No s'ha pogut conn. S'ha superat el màx. connex. p. d'accés

S'ha arribat al nombre màxim de dispositius que es poden connectar a l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés), impedint la connexió.
Reduïu el nombre de dispositius (clients) connectats a l'encaminador de LAN sense fil.
Per obtenir el nombre màxim de connexions, consulteu el manual de l'encaminador de LAN sense fil o poseu-vos en contacte amb el fabricant.

No s'ha pogut connectar amb LAN sense fil.

S'ha produït un error que ha impedit que l'equip es connectés a la LAN sense fil.
Reinicieu l'equip i torneu a configurar la connexió LAN sense fil.
Connexió a una LAN sense fil
L'equip i l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés) estan ubicats correctament?
L'equip i l'encaminador LAN sense fil s'han d'instal·lar en un lloc sense parets ni altres obstruccions entre els dispositius i dins d'un abast de 50 m.
No instal·leu l'equip a prop d'un microones, un telèfon digital sense fil o un altre dispositiu que generi ones de ràdio.
Comproveu la configuració de seguretat de l'encaminador LAN sense fil.
Per obtenir més informació consulteu el manual de l'encaminador LAN sense fil o contacteu amb el fabricant.

No s'ha pogut connectar amb WPS.

S'ha produït un error que ha impedit que l'equip estableixi una connexió WPS.
Espereu un moment i torneu a configurar les opcions.
Si encara no podeu establir una connexió WPS, comproveu si l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés) admet WPS.
Si és compatible amb WPS
Comproveu que l'equip i l'encaminador LAN sense fil estiguin ubicats correctament.
L'equip i l'encaminador LAN sense fil s'han d'instal·lar en un lloc sense parets ni altres obstruccions entre els dispositius i dins d'un abast de 50 m.
No instal·leu l'equip a prop d'un microones, un telèfon digital sense fil o un altre dispositiu que generi ones de ràdio.
Si no és compatible amb WPS
Connecteu-vos amb un tipus de connexió diferent. Connexió a una LAN sense fil

No s'han pogut detectar connexions de disp. sense fil.

S'ha produït un error que ha impedit que l'equip detecti dispositius mòbils.
Us heu connectat dins del temps fixat?
Connecteu el dispositiu mòbil a l'equip en un termini de cinc minuts després que es mostri l'SSID i la clau de xarxa.

No s'ha pogut realitzar la neteja.

La neteja no s'ha pogut dur a terme a causa del paper encallat, la càrrega de paper incorrecta o un altre problema.
Hi ha paper carregat?
Carregueu paper al calaix de paper si no està carregat.Càrrega de paper al calaix
Hi ha paper encallat?
Si n'hi ha, traieu el paper encallat. Encallaments de paper

No es pot fer aut. IEEE 802.1X. No es pot analitz certificat aut. serv.

És possible que el certificat del servidor d'autenticació no sigui correcte o que sigui un format que l'equip no admet. Comproveu el certificat del servidor d'autenticació i canvieu la configuració, segons sigui necessari.
Comproveu el certificat del servidor RADIUS i canvieu la configuració, segons sigui necessari.
Configuració d'IEEE 802.1X

No es pot fer aut. IEEE 802.1X. Canvieu contrasenya d'autent.

La contrasenya ha caducat.
Establiu una contrasenya nova.
Configuració d'IEEE 802.1X

No es pot fer aut. IEEE 802.1X. Comproveu opcions aut.

El mètode d'autenticació establert a l'equip no coincideix amb l'establert al servidor RADIUS.
Comproveu el mètode d'autenticació establert al servidor RADIUS i configureu-lo correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X

No es pot fer aut. IEEE 802.1X. Establiu info autent. correcta.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Configureu el mètode d'autenticació i la informació d'autenticació (claus i certificats, contrasenya, certificat CA) correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X
Gestió i verificació d'una clau i un certificat

No es pot fer l'autenticació IEEE 802.1X. Establiu la info per l'autenticació.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Configureu el mètode d'autenticació i la informació d'autenticació (claus i certificats, contrasenya, certificat CA) correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X
Gestió i verificació d'una clau i un certificat

No es pot fer aut. IEEE 802.1X. Sense resposta de dest.

La connexió de xarxa pot tenir un problema.
Comproveu l'estat i la configuració de la xarxa.
Comproveu el cable Ethernet i l'estat del commutador.
Comproveu la clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil i configureu les opcions correctament a l'equip.

No es pot fer aut. IEEE 802.1X. Certif. Serv. aut. ha caducat.

El certificat de servidor enviat des del servidor RADIUS ha caducat.
Comproveu la data de caducitat del servidor RADIUS.
Configuració d'IEEE 802.1X

No es pot fer aut IEEE 802.1X. Certif. serv. aut. incorrecte.

L'equip no té registrat cap certificat CA que admeti el certificat del servidor d'autenticació.
Comproveu la informació del certificat del servidor d'autenticació i registreu un certificat de CA compatible.
Configuració d'IEEE 802.1X
Desar una clau i un certificat o certificat de CA obtingut d'una autoritat emissora

No s'ha pogut real. l'aut.amb Sis.obert. Comp.op. cl.d.xifr.

Els mètodes d'autenticació WEP de l'equip i l'encaminador de LAN sense fil (punt d'accés) no coincideixen, o el filtratge d'adreces MAC de l'encaminador de LAN sense fil s'ha configurat per evitar una connexió a l'equip, evitant així l'autenticació del sistema obert.
Utilitzeu el mètode de configuració manual per canviar el mètode d'autenticació WEP a [Clau compartida], i torneu-vos a connectar.
Connexió a una LAN sense fil configurant-ne els detalls (mètode de configuració manual)
A la configuració de filtratge d'adreces MAC de l'encaminador LAN sense fil, permeteu la connexió a l'equip.
Comproveu l'adreça MAC de l'equip i configureu l'encaminador LAN sense fil per permetre una connexió des d'aquesta adreça MAC. Visualització de l'adreça MAC i informació de connexió de la LAN sense fil
Per conèixer el mètode de configuració, consulteu el manual de l'encaminador de LAN sense fil o poseu-vos en contacte amb el fabricant.

No s'ha pogut real. l'aut.amb Clau com. Comp. op. cl.d.xifr.

La clau de xarxa (clau de xifratge) de l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés) no està configurada correctament o els mètodes d'autenticació WEP de l'equip i l'encaminador de LAN sense fil no coincideixen, cosa que impedeix l'autenticació de clau compartida.
Restabliu la clau de xarxa.
Comproveu la clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil i configureu les opcions correctament a l'equip. Connexió a una LAN sense fil
Feu que el mètode d'autenticació WEP de l'equip i l'encaminador de LAN sense fil coincideixin.
L'equip pot estar configurat com a autenticació de clau compartida i l'encaminador de LAN sense fil pot estar configurat com a autenticació de sistema obert. Canvieu la configuració WEP segons el mètode d'autenticació que utilitzeu.
Quan s'utilitza l'autenticació de sistema obert
Connecteu-vos a la LAN sense fil mitjançant qualsevol dels mètodes següents:
Connecteu-vos amb el mètode de configuració del punt d'accés. Connexió a una LAN sense fil cercant un encaminador (mètode de configuració de punt d'accés)
Utilitzant el Mètode de configuració manual, connecteu-vos amb el mètode d'autenticació WEP establert a [Sistema obert]. Connexió a una LAN sense fil configurant-ne els detalls (mètode de configuració manual)
Quan s'utilitza l'autenticació de clau compartida
A l'encaminador LAN sense fil, canvieu el mètode d'autenticació WEP a "Clau compartida" i torneu a connectar-vos. Per conèixer el mètode de configuració, consulteu el manual de l'encaminador de LAN sense fil o poseu-vos en contacte amb el fabricant.

El disp. es reiniciarà per connectar-se mitj. Conn. fàcil a través del PC. D'acord?

S'ha produït un error que ha impedit que l'equip es connectés en mode de punt d'accés. O bé, s'ha produït un error en iniciar el mode de configuració sense cable.
Reinicieu l'equip i torneu a iniciar el mode de configuració sense cable.
Fan falta privilegis d'administrador.
[Inici] al tauler d'operacions [Menú] [Preferències] [Xarxa] [Connexió fàcil via PC] [Sí] inicieu la configuració a l'ordinador

Connexió directa finalitzada.

S'ha finalitzat la connexió amb un dispositiu mòbil.
Establiu de nou la connexió directa.
Connexió d'un dispositiu mòbil a l'equip directament per (Connexió directa)

Conn. fàcil via PC finalitz. per temps esp. Reinici disp.

Han passat 30 minuts des de l'inici del mode de configuració sense cable sense connectar-se a l'ordinador.
Reinicieu l'equip i torneu a iniciar el mode de configuració sense cable.
Fan falta privilegis d'administrador.
Model de panell tàctil
[Inici] al tauler d'operacions [Menú] [Preferències] [Xarxa] [Connexió fàcil via PC] [Sí] inicieu la configuració a l'ordinador
Model LCD de 5 línies
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Menú]  [Preferències]  [Xarxa]  [Connexió fàcil via PC]  inicieu la configuració a l'ordinador

Clau de xifra. no establer. correct. Comproba la conf. clau de xifratge.

La clau de xarxa (clau de xifratge) de l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés) no està configurada correctament a l'equip. O el mètode d'autenticació WEP de l'equip no coincideix amb el de l'encaminador de LAN sense fil.
Restabliu la clau de xarxa.
Comproveu la clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil i configureu les opcions correctament a l'equip. Connexió a una LAN sense fil
Feu que el mètode d'autenticació WEP de l'equip i l'encaminador de LAN sense fil coincideixin.
L'equip pot estar configurat com a autenticació de clau compartida i l'encaminador de LAN sense fil pot estar configurat com a autenticació de sistema obert. Canvieu la configuració WEP segons el mètode d'autenticació que utilitzeu.
Quan s'utilitza l'autenticació de sistema obert
Connecteu-vos a la LAN sense fil mitjançant qualsevol dels mètodes següents:
Connecteu-vos amb el mètode de configuració del punt d'accés. Connexió a una LAN sense fil cercant un encaminador (mètode de configuració de punt d'accés)
Utilitzant el Mètode de configuració manual, connecteu-vos amb el mètode d'autenticació WEP establert a [Sistema obert]. Connexió a una LAN sense fil configurant-ne els detalls (mètode de configuració manual)
Quan s'utilitza l'autenticació de clau compartida
A l'encaminador LAN sense fil, canvieu el mètode d'autenticació WEP a "Clau compartida" i torneu a connectar-vos. Per conèixer el mètode de configuració, consulteu el manual de l'encaminador de LAN sense fil o poseu-vos en contacte amb el fabricant.

Final vida cartutx

El cartutx de tòner ha arribat al final de la seva vida útil.
Es recomana substituir-lo per un cartutx de tòner nou.
Substituïu el cartutx de tòner.Substitució del cartutx de tòner

Error IEEE 802.1X. No es pot analitz. cert. serv. aut.

És possible que el certificat del servidor d'autenticació no sigui correcte o que sigui un format que l'equip no admet. Comproveu el certificat del servidor d'autenticació i canvieu la configuració, segons sigui necessari.
Comproveu el certificat del servidor RADIUS i canvieu la configuració, segons sigui necessari.
Configuració d'IEEE 802.1X

Error IEEE 802.1X. Cert. serv, aut. caduc.

El certificat de servidor enviat des del servidor RADIUS ha caducat.
Comproveu la data de caducitat del servidor RADIUS.
Configuració d'IEEE 802.1X

Error IEEE 802.1X. Cert. serv. aut. incorrecte.

L'equip no té registrat cap certificat CA que admeti el certificat del servidor d'autenticació.
Comproveu la informació del certificat del servidor d'autenticació i registreu un certificat de CA compatible.
Configuració d'IEEE 802.1X
Desar una clau i un certificat o certificat de CA obtingut d'una autoritat emissora

Error IEEE 802.1X. Canvia contr. autent.

La contrasenya ha caducat.
Establiu una contrasenya nova.
Configuració d'IEEE 802.1X

Error IEEE 802.1X. Comprova conf. autent.

El mètode d'autenticació establert a l'equip no coincideix amb l'establert al servidor RADIUS.
Comproveu el mètode d'autenticació establert al servidor RADIUS i configureu-lo correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X

Error IEEE 802.1X Config. info. aut. correc.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Configureu el mètode d'autenticació i la informació d'autenticació (claus i certificats, contrasenya, certificat CA) correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X
Gestió i verificació d'una clau i un certificat

Error IEEE 802.1X Configura info req. per aut.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Configureu el mètode d'autenticació i la informació d'autenticació (claus i certificats, contrasenya, certificat CA) correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X
Gestió i verificació d'una clau i un certificat

Error IEEE 802.1X. Sense resposta de destinació.

La connexió de xarxa pot tenir un problema.
Comproveu l'estat i la configuració de la xarxa.
Comproveu el cable Ethernet i l'estat del commutador.
Comproveu la clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil i configureu les opcions correctament a l'equip.

Nombre de caràcters incorrecte o s'han fet servir caràcters no vàlids.

La clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil (punt d'accés) no està configurada correctament a l'equip.
Restabliu la clau de xarxa.
Comproveu la clau de xarxa de l'encaminador LAN sense fil i configureu les opcions correctament a l'equip. Connexió a una LAN sense fil

Nivell de cartutx baix

S'acosta el moment de substituir el cartutx de tòner.
Prepareu el cartutx de tòner nou i substituïu els antics, segons sigui necessari.
Quan imprimiu treballs llargs, es recomana substituir el cartutx de tòner.Substitució del cartutx de tòner
Per continuar amb la impressió, premeu [Continuar imprimint].
Quan s'envia un fax o s'imprimeix un informe automàtic
En els casos següents, les dades es poden desar a la memòria de l'equip sense imprimir-se per evitar que s'imprimeixi text difícil de llegir o imatges difícils de veure:
Quan rebeu un fax
Quan els informes de resultats de la comunicació estan configurats perquè s'imprimeixin automàticament
Per continuar imprimint, habiliteu [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] o [RX Settings] [Common Settings] [Edit] a [Common Settings] seleccioneu la casella [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Opcions de funció] per configurar els paràmetres. [Moment de vist. de not. prep. cart.]
* Quan aquesta configuració està activada, els resultats d'impressió poden ser clars o esvaïts.
Podeu especificar manualment quan apareix aquest missatge (quan el tòner és baix). [Moment de vist. de not. prep. cart.]

Mem plena (Omet error)

La memòria està plena de dades que no s'han imprès a causa d'un error.
Cancel·leu la impressió de les dades amb un error o premeu [Ometre error] a la pantalla [Monitor estat].
Cancel·lació de la impressió amb el tauler d'operacions
Visualització de l'estat i el registre del treball d'impressió

Memòria plena.

L'enviament per fax no es pot dur a terme perquè la memòria disponible és insuficient. Si hi ha dades pendents d'imprimir o enviar, espereu fins que finalitzi el processament.
Comproveu els faxos rebuts desats a la memòria.
Imprimiu-los o reenvieu-los segons sigui necessari i suprimiu els faxos innecessaris. Visualització i impressió de faxos desats a la memòria
Quan envieu faxos, dividiu l'original o reduïu-ne la resolució.
Quan envieu un original amb moltes pàgines, dividiu l'original i envieu-lo.
Canvieu la resolució establerta a una resolució més baixa quan escanegeu l'original.

No s'ha obtingut resposta de la destinació.

És possible que el cable Ethernet no estigui connectat o que hi hagi un problema amb l'interruptor.
Comproveu el cable Ethernet i l'estat del commutador.

L'amfitrió no respon.

L'equip no està connectat correctament a la xarxa.
Comproveu les opcions de l'equip i la xarxa i torneu a connectar-vos.
Quan esteu connectats mitjançant LAN sense fil
Configureu els paràmetres correctament segons el vostre entorn d'ús. Connexió a una LAN sense fil
Quan es connecta mitjançant LAN per cable
Comproveu que el cable Ethernet estigui connectat correctament. Connexió a una xarxa de fil

Paper encallat.

Paper encallat a l'equip durant la impressió.
Traieu el paper encallat i, si la impressió no es reprèn automàticament, proveu d'imprimir de nou.
Encallaments de paper

Prepareu un cartutx.

S'acosta el moment de substituir el cartutx de tòner.
Prepareu el cartutx de tòner nou i substituïu els antics, segons sigui necessari.
Quan imprimiu treballs llargs, es recomana substituir el cartutx de tòner. Substitució del cartutx de tòner
Per continuar imprimint, seguiu el procediment següent.
Quan s'envia un fax o s'imprimeix un informe automàtic
En els casos següents, les dades es poden desar a la memòria de l'equip sense imprimir-se per evitar que s'imprimeixi text difícil de llegir o imatges difícils de veure:
Quan rebeu un fax
Quan els informes de resultats de la comunicació estan configurats perquè s'imprimeixin automàticament
Per continuar imprimint, habiliteu [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] o [RX Settings] [Common Settings] [Edit] a [Common Settings] seleccioneu la casella [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Opcions de funció] per configurar els paràmetres. [Moment de vist. de not. prep. cart.]
* Quan aquesta configuració està activada, els resultats d'impressió poden ser clars o esvaïts.
Podeu especificar manualment quan apareix aquest missatge (quan el tòner és baix). [Moment de vist. de not. prep. cart.]

Establiu la informació d'autenticació correcta.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Configureu el mètode d'autenticació i la informació d'autenticació (claus i certificats, contrasenya, certificat CA) correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X
Gestió i verificació d'una clau i un certificat

Establiu la informació necessària per a l'autenticació.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Configureu el mètode d'autenticació i la informació d'autenticació (claus i certificats, contrasenya, certificat CA) correctament.
Configuració d'IEEE 802.1X
Gestió i verificació d'una clau i un certificat

Dif. mida pap. i opcs.

La mida del paper carregat a l'equip no coincideix amb la mida establerta al tauler d'operacions o al controlador de la impressora.
Feu coincidir la mida del paper carregat amb la configuració de la mida del paper.
Quan utilitzeu el paper carregat
Canvieu la configuració de la mida del paper al tauler d'operacions perquè coincideixi amb la mida del paper carregat.
Configuració de la mida i el tipus de paper del calaix de paper
Quan imprimiu des d'un ordinador, canvieu la configuració de la mida del paper al controlador de la impressora perquè coincideixi amb la mida del paper carregat. Impressió des d'un ordinador
Quan torneu a carregar el paper
Carregueu paper de la mida establerta al tauler d'operacions o al controlador de la impressora. Càrrega de paper
Comproveu que les guies del paper no estiguin massa soltes ni massa ajustades.

L'especificació i el desament de noves destinacions estan restringits.

Les destinacions que es poden especificar per a l'enviament estan restringides a les destinacions registrades a la llibreta d'adreces.
Per cancel·lar la restricció, canvieu l'opció [Restrict New Destinations].
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) en mode d'administrador del sistema [Settings/Registration] [TX Settings] [Restrict New Destinations] [Edit] desmarqueu la casella [Restrict New Destinations] [OK]
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] a la pantalla d'[Inici] i, a continuació, seleccioneu [Opcions de funció] per canviar la configuració. [Restringir noves destinacions]

El certificat del servidor d'autenticació ha caducat.

El certificat de servidor enviat des del servidor RADIUS ha caducat.
Comproveu la data de caducitat del servidor RADIUS.
Configuració d'IEEE 802.1X

El certificat del servidor d'autenticació és incorrecte.

L'equip no té registrat cap certificat CA que admeti el certificat del servidor d'autenticació.
Comproveu la informació del certificat del servidor d'autenticació i registreu un certificat de CA compatible.
Configuració d'IEEE 802.1X
Desar una clau i un certificat o certificat de CA obtingut d'una autoritat emissora

El número de fax té massa dígits.

L'enviament d'un fax no pot realitzar-se perquè el número de fax especificat té massa dígits.
Especifiqueu un número de fax que no superi el nombre màxim de dígits per a enviar un fax.
Si els paràmetres estan configurats per a enviar un fax després d'introduir un número designat abans d'especificar una destinació registrada a la llibreta d'adreces, és possible que se superi el nombre màxim de dígits per a enviar un fax. [Util.llibr.adr. quan s'util. Mans lliur.]

Memòria plena. La lectura es can- cel·larà. Imprimir?

La lectura de l'original no es pot dur a terme perquè la memòria disponible és insuficient. D'altra banda, no s'han pogut llegir totes les pàgines en classificar i copiar.
Dividiu l'original abans de copiar-lo.
Imprimiu fins a les pàgines que es van llegir o cancel·leu el treball, i després dividiu l'original abans de copiar-lo.
Intenteu configurar l'opció de la següent manera.
Model de panell tàctil
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Còpia] [Tipus original] [Text/Foto (Alta veloc.)].
Model LCD de 5 línies
Pantalla [Inici] del tauler d'operacions [Còpia] [Tipus original] [Text/Foto (Alta veloc.)].

Establiu info neces- sària per a autenti- cació amb IU remot.

El mètode d'autenticació o la informació d'autenticació d'IEEE 802.1X no estan configurats correctament.
Comproveu la configuració IEEE 802.1X i configureu-la correctament.
Comproveu el següent i canvieu la configuració, segons sigui necessari. Configuració d'IEEE 802.1X
El nom d'inici de sessió està especificat correctament.
Almenys una de les caselles següents està seleccionada: [Use TLS], [Use TTLS] i [Use PEAP].
Quan s'utilitza TLS, es registren una clau i un certificat.
Quan s'utilitza TTLS o PEAP, el nom d'usuari i la contrasenya estan configurats correctament.
99L0-0E8