Dažādas drošības funkcijas

Vai jūs satrauc šādi jautājumi?
Nepieskatīta izvade
Neatļauta piekļuve
Nepareizam adresātam nosūtīti faksa dokumenti
Konfidenciālu datu neizdzēšana no iekārtas
Iekārta piedāvā dažādas drošības funkcijas informācijas noplūdes un neatļauta piekļuves riska mazināšanai.
Šajā nodaļā ir aprakstītas noteiktās situācijās noderīgas funkcijas.
Drošības pasākumu ieviešana negarantē visas informācijas aizsardzību.
Izmantojot funkciju Importēt visu, ar vieniem iestatījumiem var pārvaldīt vairākas ierīces. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana

Dokumentu noplūžu un izmainīšanas novēršana

Strādājot ar konfidenciāliem dokumentiem, ir svarīgi risināt tādas problēmas, kā noplūdes, zudumi un izmaiņas. Iekārta ir aprīkota ar drošības funkcijām drukātu un elektronisku dokumentu noplūžu un grozīšanas novēršanai, piemēram, iespiežot neredzamu tekstu izvades lapā, drukāšana netiek sākta, kamēr lietotājs nav pieteicies iekārtā un PDF dokumentiem tiek pievienots paraksts.
Izmantojiet tālāk aprakstītās funkcijas kā drošības pasākumus, lai novērstu dokumentu noplūdi, izmainīšanu u.tml.
Piespiedu aizturēšana
Lai novērstu izdrukātu materiālu atstāšanu, nejaušas informācijas noplūdes, kļūdainu drukāšanu utt., administrators var iestatīt, lai dokumenti pirms drukāšanas tiek saglabāti. Iekārtā aizturētu dokumentu drukāšana
Atļaut tikai šifrētus drukas darbus
Izmantojot šifrēto aizsargāto drukāšanu, uz iekārtu no datora var sūtīt šifrētus drukāšanas datus. Tādējādi var mazināt informācijas noplūdes risku, sūtot drukāšanas datus, un drukāt drošāk. Tikai šifrētās aizsargātās drukāšanas atļaušana
Digital Signature
Iekārtā sagatavotu dokumentu uzticamību var palielināt, skenētiem dokumentiem pievienojot ciparparakstus. Ciparparaksts tiek pievienots, izmantojot atslēgas un sertifikāta sistēmu, kas ļauj identificēt iekārtu un/vai lietotāju, kurš dokumentu sagatavojis, nodrošinot, ka dati netiek grozīti. Digitālā paraksta pievienošana nosūtītajiem failiem
Šifrēts PDF
Izvēloties paroli oriģināla skenēšanas laikā, PDF failus var šifrēt sūtīšanai/saglabāšanai. Tādējādi tiek samazināts risks, ka failus varēs skatīt vai rediģēt citas personas. Šifrēšana

Nesankcionētas piekļuves tīklam novēršana

Lai arī mākoņpakalpojumi ir atvieglojuši datu apmaiņu internetā, tīkla ievainojamības dēļ ļaunprātīgas trešās puses aizvien vēl var pārtvert vai sagrozīt komunikāciju. Iekārta piedāvā dažādus pasākumus tīkla drošības uzlabošanai, piemēram, atļaujot saziņu tikai ar noteiktām IP adresēm un šifrējot saziņas datus.
Izmantojiet tālāk aprakstītās funkcijas kā drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi tīklam utt.
Ugunsmūra iestatījumi
Trešo pušu veiktu nesankcionētu piekļuvi, kā arī uzbrukumus tīklam un tīkla darbības traucējumus var bloķēt, atļaujot saziņu tikai ar ierīcēm, kam ir konkrēta IP adrese. Sakaru ierobežošana, izmantojot ugunsmūrus
Starpniekservera iestatījumi
Lielāku drošību var panākt, izmantojot starpniekserveri savienojumiem ārpus tīkla, piemēram, pārlūkojot interneta vietnes. Starpniekservera iestatīšana
TLS iestatījumi
TLS ir šifrēšanas protokols, kas paredzēts tīklā nosūtītiem datiem, un to bieži izmanto sakariem tīmekļa pārlūkprogrammā vai e-pasta lietojumprogrammā. TLS nodrošina drošu tīkla komunikāciju, piekļūstot iekārtai dažādās situācijās, piemēram, izmantojot attālo interfeisu vai adrešu grāmatas pārvaldības programmatūru. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
IPSec iestatījumi
TLS šifrē tikai konkrētā lietojumprogrammā, piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammā vai e-pasta lietojumprogrammā, izmantotos datus, taču IPSec šifrē visas IP paketes (vai to vērtumus). Tāpēc IPSec var sniegt daudzpusīgāku drošības sistēmu nekā TLS. IPSec iestatījumu konfigurēšana
IEEE 802.1X iestatījumi
Ja iekārta mēģina izveidot savienojumu un sākt saziņu ar 802.1X tīklu, tai jāveic lietotāja autentifikācija, lai pārliecinātos, vai savienojumu veic autorizēts lietotājs. Autentifikācijas informācija tiek nosūtīta uz RADIUS serveri, kur tā tiek pārbaudīta. Šis serveris atļauj vai aizliedz sakarus ar tīklu atkarībā no autentifikācijas rezultāta. Ja autentifikācija neizdodas, LAN slēdzis (jeb piekļuves punkts) bloķē piekļuvi no tīkla ārpuses. Iekārta var izveidot savienojumu ar 802.1X tīklu kā klienta iekārta. IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumu konfigurēšana

Kļūdainas sūtīšanas radītu problēmu novēšana

Kļūdainu sūtījumu nepareizajam adresātam vai neuzmanības kļūdu, piemēram, ievadot nepareizo faksa numuru, rezultātā var noplūst konfidenciāla informācija. Iekārta piedāvā dažādus pasākumus lielākai drošībai sūtīšanas laikā, piemēram, ierobežojot adresātus, kam dokumentus var sūtīt, un liekot ievadīt faksa numuru divreiz pirms nosūtīšanas.
Izmantojiet tālāk aprakstītās funkcijas kā drošības pasākumus, lai novērstu kļūdainas sūtīšanas radītas problēmas.
Adrešu grāmatas PIN
Adrešu grāmatā svarīgiem darba kontaktiem un citiem adresātiem, ko nevēlaties publiskot visiem lietotājiem, var iestatīt piekļuves kodu. Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana
Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus
Sensitīvu vai personas datu noplūdes novēršanai no adrešu grāmatas var iestatīt PIN kodu vai neatļaut noteiktu adresātu rādīšanu adrešu grāmatā. Var arī paslēpt visu adrešu grāmatu. Adrešu grāmatas noslēpšana
Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu
Iestatiet adrešu grāmatas un viena skāriena pogu slēpšanu. Faksam, skenēšanai un sūtīšanai var norādīt atšķirīgus iestatījumus. Adrešu grāmatas lietošanas ierobežošana
Ierobežot jaunus adresātus
Adresātus, ko iespējams norādīt, sūtot faksa dokumentus vai skenētus dokumentus, var ierobežot, ļaujot izmantot tikai tos, kuri ir reģistrēti adrešu grāmatā vai viena pieskāriena pogās, iespējās <Izlases iestatījumi> vai <Sūtīt sev>, vai tos, kuri ir atrodami LDAP serverī. Jaunu adresātu ierobežošana
Ierobežot e-pastu, lai sūtītu sev
Var iestatīt ierobežojumus, lai lietotāji, kas piesakās ar personīgo autentifikāciju, varētu skenētus dokumentus sūtīt tikai uz savu e-pasta adresi. E-pasta adresātu ierobežošana līdz funkcijai <Sūtīt sev>
Ierobežot failu SŪT uz personīgu mapi
Var iestatīt ierobežojumus, lai lietotāji, kas piesakās ar personīgo autentifikāciju, varētu skenētus dokumentus sūtīt tikai uz savu personīgo mapi. Faila nosūtīšanas adresāta ierobežošana līdz personīgai mapei
Ierobežot sūtīš. uz domēniem
Var ierobežot e-pasta un i-faksa dokumentu adresātus, lai būtu pieejami tikai noteikta domēna adresāti. Norādot domēnu, var arī iestatīt to, vai ir atļauta sūtīšana uz apakšdomēniem. Sūtīšanas adresāta domēna ierobežošana
Pārbaudīt ievadīto faksa numuru
Lietotājiem var likt ievadīt faksa numuru divreiz, lai to apstiprinātu pirms faksa dokumenta sūtīšanas, novēršot nosūtīšanu nepareizam numuram. Faksa numuru apstiprināšana pirms sūtīšanas
Atļaut faksa draivera SŪT
Var liegt lietotājiem iespēju sūtīt faksa dokumentus no datora. Kā ierobežot faksa ziņojumu sūtīšanu no datora
Apstipr. pirms sūtīš., ja iekļauts faksa adres.
Var iestatīt, lai, sūtot dokumentu faksa adresātam, iekārta parādītu apstiprinājuma ekrānu. Faksa adresātu apstiprinājuma ekrāna parādīšana
Dokumentu priekšskatīšana pirms sūtīšanas
Skenētos attēlus pirms sūtīšanas var pārbaudīt priekšskatījuma ekrānā. Skenēto attēlu pārbaude pirms sūtīšanas (priekšskatījums)

Konfidenciālas informācijas noplūžu novēršana iekārtas izmantošanas laikā

Uzglabājot svarīgus datus, iekārta rada vērtību kā informācijas nesējs. Vēl viens būtisks drošības pasākums ir novērst konfidenciālas informācijas palikšanu iekārtā, atbrīvojoties no iekārtas. Iekārta piedāvā dažādus pasākumus darbības drošības paaugstināšanai, piemēram, neļaujot iekārtu izmantot nereģistrētiem lietotājiem un pilnībā izdzēšot pagaidu uzdevumu datus iekārtas iedarbināšanas brīdī.
Izmantojiet tālāk aprakstītās funkcijas kā drošības pasākumus, lai novērstu konfidenciālas informācijas noplūšanu iekārtas darbības laikā.
Pārbaudīt sistēmu startējot
Iekārtas aparātprogrammatūras, sistēmas un pievienoto lietojumprogrammu integritāte tiek pārbaudīta iekārtas iedarbināšanas brīdī. <Sistēmas verifikācijas iestatījumi>
McAfee Embedded Control
Iekārtas darbības laikā funkcija McAfee Embedded Control tiek izmantota, lai novērstu neatļautu programmu modificēšanu un neatļautu programmu palaišanu, tādējādi nodrošinot augstāku sistēmas uzticamību. <Sistēmas verifikācijas iestatījumi>
Personīgās autentifikācijas pārvaldība
Lietotāju personas autentifikācija tiek veikta ar lietotājvārdu un paroli. Novēršot nesankcionētu trešo personu piekļuvi un iestatot lietošanas ierobežojumus, ir iespējams uzturēt augstāku drošības līmeni un efektīvāku iekārtas darbību. Lietotāju pārvaldība
Datu šifrēšana krātuvē
Varat automātiski šifrēt datus krātuvē, lai novērstu informācijas noplūdi, ko izraisa krātuves noņemšana. Datu pārvaldība krātuvē
Inicializēt visus datus/iestatījumus
Visiem iekārtas iestatījumiem var atjaunot rūpnīcas noklusētās vērtības. Visi dati, kas paliek krātuvē, tiek pārrakstīti ar 0 (nulles) datiem, kas novērš sensitīvu datu noplūdi, kad iekārta tiek utilizēta.Visu datu/iestatījumu inicializēšana
Security Policy Settings
Drošības politika raksturo uzņēmuma noteikumus attiecībā uz informācijas drošību. Šajā iekārtā var kopā iestatīt vairākus drošības politikas iestatījumus. Drošības politikas lietošana iekārtā
Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei
Varat iestatīt, lai drošības apsvērumu dēļ iekārta neļautu lietotājiem pieteikties attālajā lietotāja interfeisā, izmantojot lietotāja “Administrators” noklusējuma paroli (7654321). <Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei>
A13J-0LF