Διάφορες Λειτουργίες Ασφαλείας

Νιώθετε ανησυχία σχετικά με τα ακόλουθα προβλήματα;
Έξοδος χωρίς επιτήρηση
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
Αποστολή φαξ σε λανθασμένο προορισμό
Παράλειψη διαγραφής εμπιστευτικών δεδομένων στη συσκευή
Η συσκευή διαθέτει διάφορες λειτουργίες ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαρροής πληροφοριών και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που είναι αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις.
Η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας δεν διασφαλίζει την προστασία όλων των πληροφοριών.
Η χρήση της λειτουργίας Συγκεντρωτικής Εισαγωγής επιτρέπει τη διαχείριση πολλαπλών συσκευών με τις ίδιες ρυθμίσεις. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Αποτροπή Διαρροής και Τροποποίησης Εγγράφων

Όταν διαχειρίζεστε εμπιστευτικά έγγραφα, είναι απαραίτητο να μπορείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως διαρροές, απώλεια και τροποποίηση. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργίες ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διαρροή και αλλοίωση των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων. Τέτοιες λειτουργίες είναι, για παράδειγμα, η ενσωμάτωση αόρατου κειμένου στην εκτύπωση, η αναστολή της εκτύπωσης έως τη σύνδεση του χρήστη στη συσκευή και η επισύναψη υπογραφής στα έγγραφα PDF.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή διαρροών και τροποποιήσεων εγγράφων, κ.λπ.
Βεβιασμένη Αναμονή
Για την αποφυγή απώλειας εκτυπωμένου υλικού, ακούσιας διαρροής πληροφοριών, τυπογραφικών λαθών κ.λπ., ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την αποθήκευση του εγγράφου πριν από την εκτύπωση. Εκτύπωση εγγράφων που διατηρούνται αναγκαστικά στη συσκευή
Επιτρέπονται Μόνο Κρυπτογρ. Εργ. Εκτύπωσης
Μέσω της Ασφαλούς Εκτύπωσης με Κρυπτογράφηση, μπορείτε να αποστείλετε κρυπτογραφημένα δεδομένα εκτύπωσης σε μια συσκευή από τον υπολογιστή σας. Αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών κατά την αποστολή δεδομένων εκτύπωσης, και να εκτυπώνετε με περισσότερη ασφάλεια. Δυνατότητα μόνο ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση
Digital Signature
Μπορείτε να ενισχύσετε την αυθεντικότητα των εγγράφων που δημιουργούνται στη συσκευή με την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής στα σαρωμένα έγγραφα. Η ψηφιακή υπογραφή προστίθεται χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό κλειδιού και πιστοποιητικού, που σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τη συσκευή που δημιούργησε το έγγραφο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δεδομένα δεν έχουν παραποιηθεί. Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε απεσταλμένα αρχεία
Κρυπτογράφηση PDF
Ο ορισμός κωδικού κατά τη σάρωση ενός πρωτοτύπου καθιστά δυνατή την κρυπτογράφηση των αρχείων PDF για αποστολή/αποθήκευση. Αυτό συμβάλει στη μείωση του κινδύνου προβολής ή επεξεργασίας των αρχείων από άλλους. Εκτέλεση κρυπτογράφησης

Αποτροπή μη Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης στο Δίκτυο

Αν και οι υπηρεσίες Cloud έχουν διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Internet, εντούτοις η επικοινωνία μπορεί να υποκλαπεί ή να παραποιηθεί από κακόβουλα τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ευπαθειών του δικτύου. Η συσκευή διαθέτει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου, όπως το να επιτρέπει την επικοινωνία μόνο με συγκεκριμένες διευθύνσεις IP και να κρυπτογραφεί δεδομένα για την επικοινωνία.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο, κ.λπ.
Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, καθώς και επιθέσεις και παραβιάσεις στο δίκτυο, μπορούν να αποτραπούν περιορίζοντας την επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας
Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης
Μπορείτε να παρέχετε μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή μεσολάβησης για συνδέσεις εκτός του δικτύου, όπως κατά την περιήγηση σε ιστοτόπους. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
Ρυθμίσεις TLS
Το TLS είναι ένα πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω δικτύου και χρησιμοποιείται συχνά για επικοινωνία μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web ή μιας εφαρμογής e-mail. Το TLS επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία δικτύου κατά την πρόσβαση στη συσκευή σε διάφορες καταστάσεις, π.χ. όταν χρησιμοποιείται το Remote UI ή λογισμικό διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Ρυθμίσεις IPSec
Ενώ το TLS κρυπτογραφεί μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή μια εφαρμογή e-mail, το IPSec κρυπτογραφεί ολόκληρα τα πακέτα IP (ή τα δεδομένα που μεταφέρουν). Με αυτόν τον τρόπο, το IPSec έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πιο πολύπλευρο σύστημα ασφαλείας από το TLS. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IPSec
Ρυθμίσεις IEEE 802.1X
Εάν μια συσκευή προσπαθήσει να συνδεθεί και ξεκινήσει την επικοινωνία σε ένα δίκτυο 802.1X, πρέπει να περάσει από πιστοποίηση χρήστη προκειμένου να αποδειχθεί ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Οι πληροφορίες πιστοποίησης αποστέλλονται σε και ελέγχονται από έναν διακομιστή RADIUS, ο οποίος επιτρέπει ή απορρίπτει την επικοινωνία με το δίκτυο ανάλογα με τα αποτελέσματα της πιστοποίησης. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας αποτύχει, ένας διακόπτης LAN (ή σημείο πρόσβασης) αποτρέπει την πρόσβαση από συσκευές εκτός του δικτύου. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο 802.1X ως συσκευή-πελάτης. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X

Αποτροπή Προβλημάτων που Προκύπτουν λόγω Εσφαλμένης Αποστολής

Η εσφαλμένη αποστολή σε λάθος προορισμό ή τα λάθη απροσεξίας, όπως η εισαγωγή εσφαλμένου αριθμού φαξ, μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροές εμπιστευτικών πληροφοριών. Η συσκευή διαθέτει διάφορα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας κατά την αποστολή, όπως τον περιορισμό των προορισμών στους οποίους μπορεί να γίνει αποστολή και την υποχρέωση εισαγωγής του αριθμού φαξ δύο φορές πριν από την αποστολή.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή προβλημάτων λόγω εσφαλμένης Αποστολής.
PIN Βιβλίου Διευθύνσεων
Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό πρόσβασης για σημαντικές επαγγελματικές επαφές και άλλους προορισμούς στο Βιβλίο διευθύνσεων που δεν θέλετε να εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες. Περιορισμός πρόσβασης σε προορισμούς καταχωρισμένους στο βιβλίο διευθύνσεων
Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων
Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαρροή ευαίσθητων ή προσωπικών πληροφοριών από το Βιβλίο Διευθύνσεων, ορίζοντας ένα PIN ή εμποδίζοντας την εμφάνιση ορισμένων προορισμών στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να κρύψετε το Βιβλίο Διευθύνσεων. Απόκρυψη του βιβλίου διευθύνσεων
Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων
Επιλέξτε εάν θα κρύβονται το Βιβλίο Διευθύνσεων και τα πλήκτρα μνήμης. Μπορείτε να καθορίσετε ξεχωριστές ρυθμίσεις για το Φαξ καθώς και για τη Σάρωση και την Αποστολή. Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων
Περιορισμός Νέων Προορισμών
Οι προορισμοί που μπορείτε να καθορίσετε κατά την αποστολή φαξ ή σαρωμένων εγγράφων μπορούν να περιοριστούν σε εκείνους που είναι αποθηκευμένοι στο Βιβλίο διευθύνσεων ή στα πλήκτρα μνήμης, σε εκείνους που είναι αποθηκευμένοι στις <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> ή στην <Αποστολή σε Εμένα>, ή σε εκείνους που μπορούν να αναζητηθούν σε έναν διακομιστή LDAP. Περιορισμός νέων προορισμών
Περιορισμός E-Mail σε Αποστολή σε Εμένα
Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς, έτσι ώστε οι χρήστες που συνδέονται με ατομική πιστοποίηση να μπορούν να στέλνουν σαρωμένα έγγραφα μόνο στη δική τους διεύθυνση e-mail. Περιορισμός προορισμού e-mail στην επιλογή <Αποστολή σε Εμένα>
Περιορισμός ΑΠ Αρχείου στον Προσωπ.Φάκελο
Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς, έτσι ώστε οι χρήστες που συνδέονται με ατομικό έλεγχο ταυτότητας να μπορούν να στέλνουν σαρωμένα έγγραφα μόνο στον δικό τους προσωπικό φάκελο. Περιορισμός προορισμού αποστολής αρχείων σε προσωπικό φάκελο
Περιορισμός ΑΠ σε Domain
Μπορείτε να περιορίσετε τους προορισμούς e-mail και I-fax, έτσι ώστε να διατίθενται μόνο οι διευθύνσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Όταν έχει καθοριστεί ένας τομέας, μπορείτε να ορίσετε επίσης εάν θα επιτρέπεται η αποστολή σε υποτομείς. Περιορισμός του τομέα του προορισμού αποστολής
Έλεγχος Αριθμού Φαξ που Εισάγατε
Μπορείτε να επιβάλλετε στους χρήστες να εισάγουν δύο φορές τον αριθμό φαξ για επιβεβαίωση πριν από την αποστολή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εσφαλμένη εισαγωγή αριθμών φαξ. Επιβεβαίωση αριθμών φαξ πριν από την αποστολή
Επιτρέπεται ΑΠ μέσω Προγρ. Οδήγησης Φαξ
Μπορείτε να απαγορεύσετε στους χρήστες την αποστολή φαξ από υπολογιστή. Περιορισμός αποστολής φαξ από υπολογιστή
Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ Όταν Υπάρχει Προορ. Φαξ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια οθόνη επιβεβαίωσης κατά την αποστολή σε έναν προορισμό φαξ. Εμφάνιση οθόνης επιβεβαίωσης για προορισμούς φαξ
Προεπισκόπηση Εγγράφων πριν από την Αποστολή
Μπορείτε να ελέγχετε τις σαρωμένες εικόνες στην οθόνη προεπισκόπησης πριν από την αποστολή. Έλεγχος των σαρωμένων εικόνων πριν από την αποστολή (Προεπισκόπηση)

Αποφυγή Διαρροών Εμπιστευτικών Πληροφοριών κατά τη Λειτουργία της Συσκευής

Η συσκευή παράγει αξία ως πληροφοριακό περιουσιακό στοιχείο αποθηκεύοντας σημαντικά δεδομένα. Η αποτροπή της παραμονής εμπιστευτικών πληροφοριών στη συσκευή μετά την απόρριψη αποτελεί άλλο ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας. Η συσκευή διαθέτει διάφορα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπει σε μη εγγεγραμμένους χρήστες να λειτουργούν τη συσκευή και διαγράφει εντελώς τα προσωρινά δεδομένα εργασίας κατά την εκκίνηση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή διαρροών εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τη λειτουργία της συσκευής.
Επαλήθευση Συστήματος κατά την Εκκίνηση
Η ακεραιότητα του υλικολογισμικού, του συστήματος και των εφαρμογών AddOn στη συσκευή επαληθεύεται κατά την εκκίνηση. <Ρυθμίσεις Επαλήθευσης Συστήματος>
McAfee Embedded Control
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η λειτουργία McAfee Embedded Control χρησιμοποιείται για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης προγράμματος και της εκτέλεσης μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων, για βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματος. <Ρυθμίσεις Επαλήθευσης Συστήματος>
Διαχείριση Ατομικής Πιστοποίησης
Για την εκτέλεση της ατομικής πιστοποίησης των χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Η αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους και ο καθορισμός περιορισμών χρήσης μπορούν να διατηρήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας και να επιτρέψουν τον πιο αποτελεσματικό χειρισμό της συσκευής. Διαχείριση χρηστών
Κρυπτογράφηση των δεδομένων στον αποθηκευτικό χώρο
Μπορείτε να κρυπτογραφείτε αυτόματα τα δεδομένα στον αποθηκευτικό χώρο για να εμποδίσετε διαρροές πληροφοριών που προκαλούνται από την αφαίρεση του αποθηκευτικού χώρου. Διαχείριση δεδομένων στη στον αποθηκευτικό χώρο
Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων
Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές τους, όπως καθορίστηκαν από το εργοστάσιο. Όλα τα δεδομένα που παραμένουν στον αποθηκευτικό χώρο αντικαθιστώνται με δεδομένα 0 (το μηδέν), κάτι που αποτρέπει τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, όταν απορρίπτεται η συσκευή. Αρχικοποίηση όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων
Security Policy Settings
Μια πολιτική ασφαλείας περιγράφει κανόνες της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Σε αυτήν τη συσκευή, μπορούν να οριστούν μαζί πολλαπλές ρυθμίσεις σχετικά με μια πολιτική ασφαλείας. Εφαρμογή Πολιτικής ασφαλείας στη συσκευή
Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μην επιτρέπεται η σύνδεση χρηστών στο Remote UI χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (7654321) του χρήστη «Administrator» για λόγους ασφαλείας. <Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση>
A131-0LJ