Postavljanje IPv4 adrese pomoćne linije

Odredite IPv4 adresu za korištenje za pomoćnu liniju.
Samo IPv4 adrese mogu se koristiti s pomoćnom linijom.
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>.
3
Odaberite <Postavke IP adrese> i postavite IP adresu pomoćne linije.
Možete postaviti automatsko dohvaćanje i ručno dohvaćanje. Ako postavite oboje i poništite odabir za [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] na sučelju Remote UI (Udaljeni UI), ručno unesena IP adresa koristi se kada automatsko dohvaćanje IP adrese ne uspije.
Automatsko dodjeljivanje IP adrese DHCP-om
1
Odaberite <Postavke IP adrese>  <Autom. pribavljanje>.
2
Odaberite <DHCP>.
Ako je odabrano <DHCP>, izvodi se komunikacija kako bi se provjerilo pružaju li se mrežne usluge, bez obzira na to može li okruženje koristiti DHCP. Preporučuje se da poništite odabir ove stavke ako ne upotrebljavate DHCP.
Ručni unos IP adrese
1
Konfigurirajte postavku za onemogućivanje automatskog pribavljanja.
Odaberite <Autom. pribavljanje>  <Isključeno>.
2
Odaberite <Pribavi ručno>.
3
Unesite IP adresu i masku podmreže.
Unesite te vrijednosti na svaki zaslon pomoću brojčanih tipki pa pritisnite .
Kad se spajate na drugu mrežu putem usmjerivača, unesite adresu pristupnika i također konfigurirajte <Postavke statičkog usmjeravanja>. Postavljanje statičkog usmjeravanja
A151-02R