עריכת רשימת ההגדרות המועדפות

אתה יכול לערוך את הרשימה [פרופיל], ולייבא או לייצא אותה לשימוש במחשבים אחרים.

כדי לערוך את הרשימה [פרופיל]

1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
2.
לחץ על [עריכה] מימין ל-[פרופיל].
3.
בתיבת הדו-שיח [עריכת פרופיל], בחר את הפרופיל שברצונך לערוך מתוך [רשימת הפרופילים] ← הגדר [שם] ו-[סמל].
הזן הערה ב-[הערה] אם נדרש.
אם ברצונך למחוק פרופיל, בחר את הפרופיל מתוך [רשימת הפרופילים] ← לחץ על [מחיקה] ← לחץ על [אישור].
4.
לחץ על [אישור].

לייצא פרופיל

1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
2.
לחץ על [עריכה] מימין ל-[פרופיל].
3.
בתיבת הדו-שיח [עריכת פרופיל], בחר את הפרופיל שברצונך לייצא מ-[רשימת הפרופילים] ← לחץ על [יצוא].
4.
ציין את מיקום האחסון ואת שם הקובץ ← לחץ על [שמור] או [אישור].
5.
לחץ על [אישור].
הפרופיל שנבחר נשמר כקובץ "*.cfg".

כדי לייבא פרופיל

1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
2.
לחץ על [עריכה] מימין ל-[פרופיל].
3.
בתיבת הדו-שיח [עריכת פרופיל], לחץ על [ייבוא] ← בחר קובץ פרופיל לייבוא ← לחץ על [פתח].
4.
לחץ על [אישור].

נושאים קשורים