על הפונקציה [עריכה ותצוגה מקדימה]

הפונקציה [עריכה ותצוגה מקדימה] מאפשרת לך לשלב מספר קבצים להדפסה אחת.
ניתן להגדיר את הפונקציה [עריכה ותצוגה מקדימה] מ-[שיטת פלט] בכל גיליון במסך הגדרות ההדפסה.
כאשר אתה לוחץ על כפתור ההדפסה של היישום, המסך הראשי Canon PageComposer נפתח, ותוכל גם לבצע את הפעולות הבאות:
הצג תצוגה מקדימה של נתוני ההדפסה לאישור
שנה את הגדרות ההדפסה לאחר בדיקת התצוגה המקדימה
מחק דפים מיותרים
בצע הדפסת הגהה
שלב נתונים שנוצרו עם יישומים שונים לקובץ אחד להדפסה
אחד את הגדרות ההדפסה בעת שילוב קבצים מרובים

נושאים קשורים