רישום הגדרות מועדפות

אתה יכול לרשום הגדרות בשימוש תכוף כפרופיל.
1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן ← הגדר את ההגדרות שברצונך לרשום.
2.
לחץ על [הוספה] מימין ל-[פרופיל].
3.
בתיבת הדו-שיח [הוספה של פרופיל], הגדר את [שם] ו-[סמל].
הזן הערה ב-[הערה] אם נדרש.
4.
לחץ על [אישור].
הפרופיל החדש נוסף ל-[פרופיל]. אתה יכול להחיל הגדרות הדפסה רשומות פשוט על ידי בחירת פריט מתוך [פרופיל].

נושאים קשורים