צירוף הצפנה בעת הדפסה

ניתן לצרף קוד PIN כדי להדפיס נתונים ולשמור אותם במכשיר. כאשר אתה מדפיס את הנתונים השמורים, הזן את ה-PIN בלוח הבקרה של המכשיר. פונקציה זו שימושית בעת הדפסת מסמכים סודיים וכו'.
הערה
אם אתה רושם את ה-PIN המשמש בהדפסה מאובטחת כהגדרת ברירת מחדל, תוכל להפחית את המאמץ הנדרש כדי להגדיר הגדרות בעת ההדפסה.
1.
הצג את הגיליון המתאים ממסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן.
2.
בחר [הדפסה מאובטחת] מתוך [שיטת פלט] ← לחץ על [אישור].
3.
בתיבת הדו-שיח [פרטי הדפסה מאובטחת], הזן [שם משתמש] ו-[PIN].
אם תיבת הדו-שיח [אישור קוד PIN] מוצגת בעת ההדפסה בפועל, תוכל לאשר או לשנות את שם הנתונים, שם המשתמש וה-PIN.
4.
לחץ על [אישור].

נושאים קשורים