Opcions de funcions: Enviar

Element
Descripció de l'opció
Opció
predeterminada
Es pot establir en
IU remot
Lliurament d'informació
de dispositius disponible
[Imprimir informe]
[Llista de dades d'usuari de TX/RX]
Sí, No
-
No
[Llista de dades d'usuari de fax]*1
Sí, No
-
No
[Opcions comunes]
[Desar opcions favorites]
Comprovació de les opcions,
Ubicació per desar el botó: M1 a M18
-
No
Mostrar comentaris: On, Off
Off
No
Nom, Comentari
-
No
[Editar opcions favorites]
Eliminar, Revisar contingut, Canviar nom (Nom, Comentari): M1 a M18
-
No
Mostrar comentaris: On, Off
Off
No
No
[Mostrar confirmació per a opcions favorites]
On, Off
On
No
No
[Pantalla predeterminada]
Estàndard, Accés ràpid, Opcions favorites, Llibreta d'adreces
Estàndard
No
No
[Canviar opcions predeterminades]
Desar, Inicialitzar
-
No
No
[Desar dreceres a opcions]
Drecera 1: Cada mode, No assignat
Original de doble cara*1
No
No
Drecera 2: Cada mode, No assignat
Originals de diferent mida*1
No
No
[Informe de TX]
Només si hi ha error, On, Off
Només si hi ha error
Informe amb imatge TX: On, Off
On
Informe amb imatge TX color: On, Off
Off
[Informe de gestió de comunicacions]
Impressió auto (100 transmiss.): On, Off
On
Especificar hora d'impressió: On, Off
Off
Opcions d'hora: 00:00 a 23:59
00:00 AM
Separar TX/RX: On, Off
Off
[ID de terminal TX]
ID de terminal TX: Imprimir, No imprimir
Imprimir
Posició d'impressió: Dins, Fora
Fora
Mostrar nom de destinació: On, Off
On
[Eliminar treballs de TX errònia]
On, Off
On
[Nombre de reintents]
0 a 5 cops
3 cops
[Factor de compressió de dades]
Alt, Normal, Baix
Normal
[Valor gamma per a TX YCbCr]
Gamma 1,0, Gamma 1,4, Gamma 1,8, Gamma 2,2
Gamma 1,8
[Usar codificació segmentada env. WebDAV]
On, Off
On
[Confirmar certificat d'TLS per env. WebDAV]
On, Off
Off
No
Afegir elem. per comprovar
CN: On, Off
Off
No
[Limitar nova destinació]
Fax: On, Off
Off
Correu electrònic: On, Off
Off
I-fax: On, Off
Off
Fitxer: On, Off
Off
[Afegir sempre signat. disp. per a enviament]*1
On, Off
Off
Restringir formats de fitxer: On, Off
On
[Limitar el correu electrònic a Enviar-me]
On, Off
Off
[Restringir enviament fitxer a carp. personal]
On, Off
Off
[Mètode d'especificació de carpeta personal]
Carpeta d'inici, Desar per cada usuari, Usar servidor inici sessió
Desar per cada usuari
Opcions de la carpeta d'inici (Protocol, Nom de l'amfitrió, Camí de la carpeta)
-
Usar info. aut. de cada usuari: On, Off
Off
[Restringir reenviament del registre]*1
On, Off
Off
No
[Opcions de corr. electr./I-fax]
[Desar nom de l'equip]
Desar nom de l'equip
(NUL)
No
[Opcions de comunicació]
RX SMTP: On, Off
Off
POP: On, Off
On
Servidor SMTP (Nom del servidor o adreça IP)
(NUL)
No
Adreça de correu electr.
(NUL)
No
Servidor POP (Nom del servidor o adreça IP)
(NUL)
No
Inici de sessió POP
(NUL)
No
Contrasenya POP
(NUL)
No
Interval POP
0 min. (Off), 1 a 99 min.
0 min.
No
[Autenticac./Xifratge]
Mètode POP AUTH: Estàndard, APOP, POP AUTH
Estàndard
Autenticac. POP abans d'enviar: On, Off
Off
No
Permetre TLS (POP): On, Off
Off
No
Autenticació SMTP (SMTP AUTH): On, Off
Off
No
Nom d'usuari
(NUL)
No
Contrasenya
(NUL)
No
Permetre TLS (recepc. SMTP): Sempre TLS, On, Off
Off
No
Permetre TLS (enviament SMTP): On, Off
Off
No
Mostrar pantalla d'aut. en enviar: On, Off
Off
No
[Confirmar certificat d'TLS per env. SMTP]
On, Off
Off
No
Afegir elem. per comprovar
CN: On, Off
Off
No
[Confirmar certificat d'TLS per rec. POP]
On, Off
Off
No
Afegir elem. per comprovar
CN: On, Off
Off
No
[Mida màxima de dades per enviar]
0 (Off), 1 a 99 MB
3 MB
[Assumpte predeterminat]
Assumpte predeterminat
Imatge adjunta
[Usuari autenticat en adreça resposta]
On, Off
Off
No
[Usuari autenticat com a remitent]
On, Off
On
No
[Permetre env. missatg. a usuaris no desats]
On, Off
Off
[Temps per a TX en mode complet]
1 a 99 hr.
24 hr.
[Imprimir MDN/DSN en rebre]
On, Off
Off
[Usar enviar via servidor]
On, Off
Off
[Permetre MDN no via servidor]
On, Off
On
[Restringir dominis de destinació de TX]
Restringir enviam. a dominis: On, Off
Off
Dominis permesos: Desar, Detalls/Editar, Eliminar
-
*2
[Autoemplenar adreces de correu electrònic]
On, Off
On
No
[Opcions de fax]*1
[Pantalla predeterminada]
Estàndard, Opcions favorites, Llibreta d'adreces
Estàndard
No
No
Estàndard:
Mostrar la pantalla Seleccionar línia: On, Off
Off
No
No
[Canviar opcions predeterminades]
Desar, Inicialitzar
-
No
No
[Desar dreceres a opcions]
Drecera 1: Cada mode, No assignat
Densitat
No
No
Drecera 2: Cada mode, No assignat
Tipus d'original
No
No
Drecera 3: Cada mode, No assignat
Original de doble cara*1
No
No
Drecera 4: Cada mode, No assignat
Originals de diferent mida*1
No
No
[Desar nom de remitent]
De 01 a 99: Desar/Editar, Eliminar
-
No
[Usar nom usuari auten. com a nom remitent]
On, Off
Off
No
[Informe de TX de fax]
Només si hi ha error, On, Off
Només si hi ha error
Informe amb imatge TX: On, Off
On
[Informe d'activitat de fax]
Impressió auto (40 transmiss.): On, Off
On
Especificar hora d'impressió: On, Off
Off
Opcions d'hora: 00:00 a 23:59
00:00 AM
[Confirmar número de fax introduït]
On, Off
Off
[Confirmar abans d'enviar en incl. dest. fax]*1
On, Off
Off
No
On:
Només per dif. seqüenc., Tot
Tot
No
[Restringir dif. seqüencial en incl. dest. fax]*1
On, Off
Off
No
[Opcions de TX amb fax remot]*1
[Adreça de servidor de fax remot]
Adreça IP o nom de l'amfitrió (màxim 48 caràcters)
(NUL)
No
[Temps per a TX]
De 1 a 99 hr. (increments d'una hora)
24 hr.
[Nombre de línies de TX]
1 a 2 Línia
1
No
[Seleccionar prioritat de línies]
Auto, Línia 1, Línia 2*3
Auto
No
*1
Indica elements que només apareixen quan els productes opcionals adequats estan disponibles.
*2
Indica un element que no es lliura com a informació del dispositiu.
Detalls/Editar, Eliminar
*3
Mostra en funció del nombre de línies establert a [Nombre de línies de TX].
18SJ-056