Menyimpan Data ke Peranti Memori USB

Bahagian ini menerangkan cara mengimbas dokumen asal dan menyimpan data yang diimbas ke peranti memori USB. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peranti memori USB yang tersedia dan cara untuk memasukkan/mengeluarkan peranti memori USB, lihat Menggunakan Peranti Memori USB.
Penting untuk menetapkan <Gunakan Fungsi Imbasan> kepada <Aktif>. <Tetapan Media Ingatan>
1
Letakkan dokumen asal. Meletakkan Dokumen Asal
2
Pilih <Imbas> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
Jika skrin log masuk muncul, tentukan nama pengguna, kata laluan dan pelayan pengesahan. Melog masuk ke Penghantaran Dibenarkan
3
Pilih <Ingatan USB> dalam skrin Ciri Asas Imbasan. Skrin Ciri Asas Imbasan
4
Tentukan tetapan imbasan sebagaimana yang diperlukan.
Menentukan Saiz Imbasan bagi Dokumen Asal
Memilih Format Fail
Menentukan Orientasi Dokumen Asal Anda
Mengimbas 2 Muka Dokumen Asal
Untuk butiran mengenai tetapan imbasan lain, lihat Mengimbas Dengan Jelas atau Melaraskan Keseimbangan antara Saiz Fail dan Kualiti Imej (Saiz Data).
5
Pilih <Mula>.
Imbasan dokumen asal bermula.
Jika anda mahu membatalkannya, pilih <Batal>  <Ya>. Membatalkan Penghantaran Dokumen
Apabila meletakkan dokumen asal dalam penyuap dengan langkah 1
Apabila imbasan lengkap, proses penyimpanan bermula.
Apabila meletakkan dokumen asal di atas kaca platen dengan langkah 1
Folder baharu dicipta pada peranti memori USB dan dokumen diimbas disimpan dalam folder tersebut. Nama fail dokumen yang diimbas ditetapkan secara automatik berdasarkan format berikut: aksara SCAN diikuti oleh nama sambungan nombor empat digit.file.
Jika anda sentiasa ingin mengimbas dengan tetapan yang sama: Mengubah Tetapan Lalai untuk Fungsi
Jika anda ingin mendaftar gabungan tetapan untuk digunakan apabila perlu: Mendaftar Tetapan yang Kerap Digunakan
29WY-05K