Težava z namestitvijo/nastavitvijo

Glejte tudi Pogoste težave.

Težave z brezžično/žično povezavo LAN

Brezžična in žična povezava LAN ne moreta biti vzpostavljeni hkrati.

Brezžična in žična povezava LAN ne moreta biti vzpostavljeni hkrati. Hkrati lahko uporabljate naslednje: kabel USB in brezžični LAN ali kabel USB in žični LAN.

Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni prikazan.

Ali sta možnosti <Uporabi HTTP> in <Uporabi daljinski UI> nastavljeni na <Vključeno>?
Onemogočanje komunikacije HTTP
Onemogočanje vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Če ima naprava vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem LAN, preverite, ali je na začetnem zaslonu prikazana ikona omrežja Wi-Fi in ali je naslov IP pravilno nastavljen, nato pa znova zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Zaslon Domov
Ogled omrežnih nastavitev
Če ima naprava vzpostavljeno povezavo z žičnim omrežjem LAN, preverite, ali je kabel pravilno priključen in ali je naslov IP pravilno nastavljen, nato pa znova zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Povezovanje z žičnim omrežjem LAN
Ogled omrežnih nastavitev
Ali uporabljate strežnik proxy? Če ga uporabljate, dodajte naslov IP naprave na seznam [Exceptions] (Izjeme) (naslovi, ki ne uporabljajo strežnika proxy)v pogovornem oknu z nastavitvami za strežnik proxy v spletnem brskalniku.
Ali komunikacije na vašem računalniku niso omejene s požarnim zidom? Če so naslovi IP ali naslov MAC napačno vneseni, vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni mogoče prikazati. V tem primeru morate na operacijski plošči možnost <Filter naslova IPv4>, <Filter naslova IPv6> ali <Filter naslova MAC> nastaviti na <Izključeno>.
Omejitev komunikacije z uporabo požarnih zidov
<Filter naslova IPv4>
<Filter naslova IPv6>
<Filter naslova MAC>

Povezave z omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

Naslov IP morda ni pravilno nastavljen. Znova nastavite naslov IP.
Nastavitev naslovov IP
Če ima naprava vzpostavljeno povezavo z računalnikom prek brezžičnega omrežja LAN, preverite, ali je naprava pravilno nameščena in pripravljena na povezavo z omrežjem.
Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Ne veste, kateri naslov IP je nastavljen. Ogled omrežnih nastavitev

Za način povezave ni mogoče preklapljati med žičnim omrežjem LAN in brezžičnim omrežjem LAN.

Ali ste tudi na operacijski plošči naprave izbrali žični LAN ali brezžični LAN? S tem izborom naprava preklopi na vašo izbrano možnost.
Izbiranje žičnega ali brezžičnega omrežja LAN

Ne poznate SSID-ja ali omrežnega ključa brezžičnega usmerjevalnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo. SSID se ne prikaže na zaslonu.

Preverite, ali je SSID naveden na brezžičnem usmerjevalniku ali embalaži.
SSID ali omrežni ključ brezžičnega usmerjevalnika preverite z aplikacijo Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Pomočnik za brezžične nastavitve MF/LBP Canon).
Preverjanje SSID in omrežnega ključa

SSID brezžičnega usmerjevalnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo, ni prikazan na seznamu dostopnih točk.

Preverite, ali je SSID pravilen.
Preverjanje SSID in omrežnega ključa
Če je SSID brezžičnega usmerjevalnika skrit (v prikritem načinu*), v brezžičnem usmerjevalniku vklopite vidnost SSID-ja.
 
* Način, ki onemogoči samodejno zaznavanje številke SSID z drugimi napravami.
Preverite, ali je naprava pravilno nameščena in pripravljena na povezavo z omrežjem.
Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Naprava izbere napačnega prejemnika (če ima povezavo z omrežjem vzpostavljen usmerjevalnik na klic).

Če klicnega usmerjevalnika ne potrebujete za prenos oddajnih paketov, ga nastavite tako, da teh ne bo spustil skozi. Če želite, da prenaša oddajne pakete, preverite, ali so nastavitve pravilne.
Če je strežnik DNS v zunanjem omrežju, za povezavo namesto imena gostitelja nastavite naslov IP, tudi če vzpostavljate povezavo z napravami, ki so v istem omrežju kot naprava.
Če je strežnik DNS v istem omrežju kot naprava in so informacije o napravah, povezanih v zunanje omrežje, registrirane v strežniku DNS, preverite, ali so nastavitve pravilne.
Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN
 
 
Preverite stanje računalnika.
Ali ste dokončali nastavitve v računalniku in brezžičnem usmerjevalniku?
Ali so kabli brezžičnega usmerjevalnika (tudi napajalni kabel in kabel LAN) pravilno priključeni?
Ali je brezžični usmerjevalnik vklopljen?
Če težave kljub temu ne odpravite:
Izklopite napravo in jo znova vklopite.
Počakajte nekaj minut in znova poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem.
 
 
Preverite, ali je naprava vklopljena.
Če je naprava vklopljena, jo izklopite in znova vklopite.
 
 
Preverite mesto namestitve naprave in brezžičnega usmerjevalnika.
Ali je naprava predaleč od brezžičnega usmerjevalnika?
Ali so med napravo in brezžičnim usmerjevalnikom ovire?
Ali so blizu naprave drugi aparati, ki oddajajo radijske valove, na primer mikrovalovna pečica ali brezvrvični digitalni telefoni?
 
 
Ponovite enega od teh postopkov konfiguracije nastavitev.
Če želite ročno nastaviti povezavo
Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen tako, kot je opisano spodaj, ročno vnesite vse potrebne informacije za brezžično povezavo LAN (Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev).
Vklopi se zavrnitev povezave ANY*.
Izbere se (šestnajstiški) ključ WEP, ki je bil ustvarjen samodejno.
Vklopljen je prikriti način.
 
* Funkcija, s katero brezžični usmerjevalnik zavrne povezavo, če je SSID v povezani napravi nastavljen na »ANY« ali prazen.
Če želite spremeniti nastavitve brezžičnega usmerjevalnika
Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen tako, kot je opisano spodaj, spremenite nastavitve usmerjevalnika.
Filtriranje paketov po naslovih MAC je nastavljeno.
Če se za brezžično komunikacijo uporablja samo IEEE 802.11n, se izbere način WEP ali pa se za šifriranje WPA/WPA2 izbere TKIP.
 

Težava z USB povezavo

Komunikacija ni mogoča.

Zamenjajte kabel USB. Če uporabljate dolgi kabel USB, ga zamenjajte s kratkim.
Če uporabljate zvezdišče USB, priključite napravo neposredno na računalnik s kablom USB.
 

Težava s tiskalniškim strežnikom

Ne najdete tiskalniškega strežnika, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

Ali sta tiskalni strežnik in računalnik pravilno povezana?
Ali je tiskalni strežnik vklopljen?
Ali imate uporabniške pravice za povezavo s tiskalnim strežnikom? Če niste prepričani, se obrnite na skrbnika strežnika.
Ali je možnost [Odkrivanje omrežij] omogočena?
Omogočanje možnosti [Odkrivanje omrežij]

Ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom v skupni rabi.

Ali je naprava v omrežju prikazana med tiskalniki tiskalnega strežnika? Če tiskalniki niso prikazani, se obrnite na skrbnika omrežja ali strežnika.
Ogled skupnih tiskalnikov v tiskalnem strežniku
3R3X-05Y