Nastavitev povezave z izbiro brezžičnega usmerjevalnika

Poiščete lahko brezžične usmerjevalnike (ali dostopne točke), ki so na voljo za povezavo, in z zaslona naprave izberete želenega. Za omrežni ključ vnesite ključ WEP ali PSK. Preden izberete brezžični usmerjevalnik, preverite in si zapišite zahtevane namestitvene podatke, vključno s SSID-jem in omrežnim ključem (Preverjanje SSID in omrežnega ključa).
Varnostne nastavitve
Če vzpostavite povezavo z izbiro brezžičnega usmerjevalnika, se za način preverjanja pristnosti WEP nastavi <Odprti sistem>, za način šifriranja WPA/WPA2 pa <Samodejno> (AES-CCMP ali TKIP). Če želite za preverjanje pristnosti WEP izbrati <Ključ v skupni rabi> za preverjanje pristnosti WEP ali <AES-CCMP> za šifriranje WPA/WPA2, morate povezavo nastaviti z možnostjo <Ročni vnos>. Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve brezžičnega omrežja LAN>.
Če se prikaže sporočilo <Omogoči brezžično omrežje LAN?>, izberite <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Neposredna povezava bo prekinjena. Ali je to OK?>, izberite <Da>.
4
Preberite prikazano sporočilo in izberite <OK>.
5
Izberite <Nastavitve SSID>.
6
Izberite <Izbira dostopne točke>.
Naprava začne iskati razpoložljive brezžične usmerjevalnike.
Če je prikazano sporočilo, da dostopne točke ni mogoče najti, si oglejte Ukrepi za posamezno sporočilo.
7
Izberite usmerjevalnik za brezžično lokalno omrežje.
Izberite usmerjevalnik, katerega SSID se ujema s tistim, ki ste ga zapisali, in pritisnite .
Če ni mogoče najti brezžičnega usmerjevalnika
Preverite, ali je naprava pravilno nameščena in pripravljena na povezavo z omrežjem. Težava z namestitvijo/nastavitvijo
8
Vnesite zapisani omrežni ključ.
Vnesite omrežni ključ in izberite <Uporabi>.
Informacije o vnašanju besedila najdete v poglavju Vnašanje besedila.
9
Izberite <Da>.
Če se med namestitvijo prikaže sporočilo o napaki
Izberite <Zapri>, preverite, ali je omrežni ključ pravilen, nato pa se vrnite na 5. korak.
10
Počakajte, da se prikaže sporočilo <Povezava vzpostavljena.>.
Počakajte nekaj minut, dokler se naslov IP in drugi elementi samodejno ne nastavijo.
Moč signala
Če je za povezavo na voljo več brezžičnih usmerjevalnikov, se bo naprava povezala s tistim, ki ima najmočnejši signal. Moč signala se meri v enotah RSSI (Received Signal Strength Indication).
Naslov IP lahko nastavite ročno. Nastavitev naslovov IP
Medtem ko je naprava povezana z brezžičnim omrežjem LAN, je na zaslonu Domov prikazana ikona brezžičnega omrežja Wi-Fi. Zaslon Domov
Zmanjšanje porabe energije
Napravo lahko nastavite, da preklopi v <Način manjše porabe> glede na signale, ki jih pošilja brezžični usmerjevalnik. <Način manjše porabe>
Če se naslov IP naprave spremeni
V okolju DHCP se lahko naslov IP naprave samodejno spremeni. V tem primeru se povezava ohrani, dokler sta naprava in računalnik v istem podomrežju.
3R3X-00E