Llegir i desar

Alguns dels modes que es descriuen aquí fan referència als modes de les funcions <Còpia> o <Llegir i enviar>.

Pantalla de selecció d'emmagatzematge

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla de selecció de fitxers

Bústia

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Pantalla Llegir

Bústia

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

Opcions

Bústia

Espai avançat

Xarxa

Dispositiu memòria

57HJ-0LC