Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (Mällu vastuvõtmine)

 
Saate salvestada vastuvõetud faksid seadme mällu ja printida need hiljem. See funktsioon aitab vältida olukorda, et volitamata isikud näevad tahtmatult konfidentsiaalseid dokumente.

Dokumentide mällu salvestamine

Vastuvõetud dokumentide mällu salvestamiseks määrake säte <Kasuta mälulukku> olekusse <Sees>. Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil saate konfigureerida seade vastuvõetud dokumentide eelvaatamiseks. Samuti saate määrata seade, millega funktsioon Mällu vastuvõtmine aktiveeritakse ainult teatud kellaajal.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Võta/edasi>  <Üldseaded>  <Määrake faksi/I-faksi sisendkaust>  <Faksimälu lukustusseaded>  Valige <Sees> üksuses <Kasuta mälulukku>  Määrake kõik sätted  <Rakenda>  
<Kasuta faksi eelvaadet>
Saate määrata, kas kuvatakse mällu salvestatud vastuvõetud dokumentide eelvaadet. Valige <Sees>, et kuvada Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil dokumentide eelvaadet. Vastuvõetud dokumentide hetkeoleku vaatamine
<Aruande printimine>
Saate printida vastuvõtuaruanded iga kord, kui dokumendid talletatakse mällu. Aruannete printimiseks valige <Sees>. Lisaks tuleb määrata säte <Vastuvõtu tulemuste aruanne> olekusse <Sees>. Vastuvõtuaruanne
<Mäluluku aja määramine>
Saate määrata, kas funktsioon Mällu vastuvõtmine aktiveeritakse ainult teatud kellaajal. Valige <Sees>, et aktiveerida funktsioon Mällu vastuvõtmine ainult sättega <Mäluluku aeg> määratud kellaajal.
<Mäluluku aeg>
Saate määrata funktsiooni Mällu vastuvõtmine käivitamise ja seiskamise aja.
Korraga ei saa valida sätet <Kasuta faksi eelvaadet> ja <Mäluluku aja määramine>.

Mälus olevate dokumentide printimine

Mälus talletatud vastuvõetud dokumentide printimiseks määrake säte <Kasuta mälulukku> olekusse <Väljas>. Mällu salvestatud dokumendid prinditakse.
Te ei saa printimiseks teatud dokumenti valida.
Kui on määratud funktsiooni desaktiveerimisaeg, prinditakse dokumendid määratud ajal automaatselt.
<Menüü>  <Funktsiooniseaded>  <Võta/edasi> <Üldseaded> <Määrake faksi/I-faksi sisendkaust>  <Faksimälu lukustusseaded>  Valige <Väljas> üksuses <Kasuta mälulukku>  <Rakenda>  

Mälus olevate dokumentide kontrollimine, edasi saatmine või kustutamine

Saate kontrollida kõiki mällu salvestatud dokumente, sh saatja faksinumbrit ja saadetud lehtede arvu. Samuti saate mällu salvestatud dokumendi valida ja edasi saata ning ebavajalikke dokumente kustutada.
1
Valige <Olekumonitor>.
2
Valige <VV-töö>.
3
Valige vahekaardil <Vastuvõtutööde olek> dokument, mida soovite kontrollida, edasi saata või kustutada.
Kuvatakse dokumendi üksikasjalik teave.
Dokumendi edasi saatmiseks valige <Edasta> ja määrake sobiv sihtkoht.
Dokumendi kustutamiseks valige <Kustuta> <Jah>.
60KK-04W