Fakside vastuvõtmine

Selles jaotises kirjeldatakse fakside vastuvõtmise meetodeid ja kuidas häälestada seade fakside vastuvõtmiseks. Peate enne vastuvõtuseadete määramist teostama mõned toimingud faksifunktsioonide kasutamiseks. Faksifunktsioonide algseadete konfigureerimine
Seadmega saab printida vastuvõetud fakse paberile, mille formaat on A4 või Letter. Kui fakside printimiseks kasutatakse muu formaadiga pabereid, võib juhtuda, et osa lehest jääda printimata või dokument prinditakse eraldi lehtedele.

Fakside vastuvõtmise meetodid

Seadmes on järgmised vastuvõtumeetodid. Valige enda jaoks sobivaim meetod ja seejärel häälestage meetod teemas Seadme häälestamine fakside vastuvõtmiseks toodud toimingut järgides.
<Automaatne>
Tähelepanu fakside vastuvõtmisel
Seade võtab fakse automaatselt vastu. Isegi kui keegi helistab teile, ei saa te helistajaga rääkida.
<Faks/tel (automaatne lülitus)>
Kui kõne on faks
Seade võtab faksi automaatselt vastu.
Kui kõne on tavakõne
Kõlab saabuva kõne helin. Võtke kõnele vastamiseks telefonitoru.
Peate seadmega eelnevalt oma telefoni või valikulise telefonitoru ühendama.
<Käsitsi>
Kui kõne on faks
Kõlab saabuva kõne helin. Võtke telefonitoru. Kui kuulete piiksu, valige faksi vastuvõtmiseks   <Faks>  <Alusta vastuv.>.
Kui kõne on tavakõne
Kõlab saabuva kõne helin. Võtke telefonitoru. Kui te piiksu ei kuule, siis alustage vestlust.
Peate seadmega eelnevalt oma telefoni või valikulise telefonitoru ühendama.
Saate määrata seadme automaatselt fakse vastu võtma, kui sissetulev kõne teatud aja jooksul heliseb. <Lülitu autom. vastuvõtule>
<Automaatvastaja>
Kui kõne on faks
Pärast saabuva kõne helinat võtab seade faksi automaatselt vastu.
Kui kõne on tavakõne
Aktiveeritakse automaatvastaja ja helistaja saab teate jätta. Kui tõstate telefonitoru enne, kui automaatvastaja hakkab teadet salvestama, saate helistajaga rääkida.
Peate seadmega eelnevalt oma automaatvastaja ühendama.
Seadke automaatvastaja vastama pärast paari helinat.
Soovitame lisada teate lõppu umbes 4 sekundit vaikust või määrata maksimaalseks salvestusajaks 20 sekundit.
<Võrgulülitus>
Seade eristab faksi- ja telefonikõnesid. See režiim on saadaval üksnes teatud riikides ja selle kasutamiseks tuleb tellida võrgulülitusteenus.
Peate seadmega eelnevalt oma telefoni või valikulise telefonitoru ühendama.
Sõltuvalt seadmega ühendatud telefoni tüübist ei pruugi seade fakse õigesti saata ega vastu võtta.
Kui ühendate faksifunktsioonidega välise telefoni, siis määrake telefon fakse mitte automaatselt vastu võtma.
Kui võtate telefonitoru ja kuulete piiksuheli, on sissetulev kõne faks. Faksi vastuvõtmiseks sisestage telefoni abil spetsiaalne ID-number. Telefoni kasutamine fakside vastuvõtuks (kaugvastuvõtt)

Seadme häälestamine fakside vastuvõtmiseks

1
Valige <Faks> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui kuvatakse sisselogimiskuva, määrake kasutajanimi, parool ja autentimisserver. Volitatud saatmisse sisselogimine
2
Valige <Vastuvõturežiim> faksimise põhifunktsioonide kuva vahekaardil <Saatm./vastuv. sead.>. Faksimise põhifunktsioonide kuva
3
Valige vastuvõtuviis.
Valides <Faks/tel (automaatne lülitus)>
Kui soovite printida vastuvõetud dokumendid mõlemale paberiküljele <Prindi mõlemale küljele>
Kui soovite vastuvõetud dokumentide alaossa teabe (nt saamiskuupäeva ja -kellaaja) printida <Prindi VV lehe jalus>
Kui soovite printimist jätkata isegi madala tooneritaseme korral, toimige järgmiselt: <Jätka print. tühja kassetiga>

Telefoni kasutamine fakside vastuvõtuks (kaugvastuvõtt)

Kui võtate telefonitoru ja saate faksisignaali, ei pea te faksi vastuvõtmiseks seadme juurde minema. Lihtsalt sisestage telefonis teatud ID number ja saate faksi vastu võtta.
Kui telefon pole seadmega otse ühendatud, siis pole kaugvastuvõtmise funktsioon saadaval.
1
Võtke saabuva kõne helisemisel telefonitoru.
2
Kui kuulete piiksu, sisestage telefonis kaugvastuvõtu ID number.
Lisateavet ID-numbri seadistamise kohta leiate teemast <Kaugvastuvõtt>.
3
Pange telefonitoru hargile.
60KK-04J